Oplotenie vzniklo na parkovisku pod kúpaliskom Zbojnička.

Oplotenie vzniklo na parkovisku pod kúpaliskom Zbojnička.

Poslanec miestneho zastupiteľstva v Rači Eduard Brychta reagoval na otázky Račawebu týkajúce sa oplotenia, ktoré stojí na pozemkoch využívaných roky ako parkovisko pod kúpaliskom Zbojnička ako aj príjazd pre mechanizmy ku priľahlým vinohradom.

Viac o oplotení čítajte tu: Na parkovisku pod kúpaliskom je plot, stojí na parcele poslanca Brychtu.

Stojí oplotenie pod kúpaliskom Zbojnička na parcelách, ktoré vám patria?
– Áno. Napriek Vami zverejnenej nepravdivej informácii, stačí si pozrieť portál katastra p.č. 141/38 a 141/39. (V predchádzajúcom materiáli sme vychádzali zo staršej katastrálnej mapy, kde boli pozemky vedené pod číslom 141/1, chybu sme opravili – pozn. red.)

Eduard Brychta (vľavo) počas Festivalu frankovky v Rači.

Eduard Brychta (vľavo) počas Festivalu frankovky v Rači.

Postavili ste oplotenie vy alebo ho vybudoval vami poverený dodávateľ?
– Dočasné umiestnenie zábran som realizoval sám. Riadne oplotenie celého pozemku bude realizované na základe rozhodnutia Stavebného úradu v Rači po vydaní stavebného povolenia.

Aký je zámer vybudovania tohto oplotenia a za akých podmienok by ste zvažovali jeho odstránenie?
– Zámerom je poukázať na dlhodobo neriešené problémy s náhradami pozemkov. Je zvláštne, ako promptne obec reaguje v prípade investorov – Hagarova, Pri  Šajbách a iné.

Pozemky ste mali získať ako dedičstvo, stojí však na nich parkovisko t.j. líniová stavba. Žiadali ste niekedy predmetné štátne inštitúcie o zámenu pozemkov za iné? Ako to dopadlo?
– Náhradu vybavujeme od roku 1993, za časť pozemku nám bola priznaná náhrada v hodnote 0,09 eura, čo je 2,60 Sk (za meter štvorcový – pozn. red.). Toto sme dosiahli po šestnástich rokoch behania po úradoch. V tomto nie sú zahrnuté pozemky, ktoré sú predmetom predchádzajúceho článku. Dúfa, že aspoň uznáte neprimeranosť náhrady.

Aké máte plány s pozemkami v areáli kúpaliska Zbojnička, ktoré tiež uvádzate ako svoje vlastníctvo?
– Pozemky plánujem užívať tak ako predpokladá Územný plán a umožňuje ústava Slovenskej republiky.

Foto: račaweb.sk