Na oficiálnej stránke mestskej časti Bratislava – Rača sa v súvislosti so sobotným rozsiahlym požiarom vo viniciach, ktorý sa podarilo zastaviť len tesne pri rodinných domoch, objavilo mimoriadne vyhlásenie starostu Petra Pilinského.

Okrem toho, že avizuje prípravu série preventívnych a bezpečnostných opatrení v spolupráci s vinohradníkmi, poľovníkmi, požiarnikmi a políciou, rozhodol sa vypísať aj finančnú odmenu 1000 eur za odhalenie a usvedčenie podpaľača.

Viacero indícií naznačuje, že lokalitu nad Kadnárovou ulicou už zhruba dva roky terorizuje zakladaním väčších či menších požiarov jeden a ten istý človek.

MIMORIADNE VYHLÁSENIE STAROSTU RAČE (Celé znenie)

Starosta Rače Peter Pilinský

Vzhľadom  na mimoriadnu situáciu, ku ktorej došlo v sobotu 24. júna vo vinohradoch nad Krasňanmi a Račou, som sa rozhodol vypísať finančnú odmenu 1000 eur z vlastných prostriedkov na odhalenie a usvedčenie podpaľača.

Stačilo málo a okrem zničených vinohradov a uhynutej zveri mohli na požiar doplatiť životom alebo zdravím aj ľudia. Ani nechcem pomyslieť na to, čo by sa dialo, keby sa v mieste šírenia plameňov nachádzali hrajúce sa deti…

Všetky indície, prípady z nedávnej minulosti, okolnosti vzniku požiarov a tiež lokalita, v ktorej k nim dochádza nasvedčujú, že ide o jedného a toho istého páchateľa, ktorého skrátka vzrušuje pohľad na šíriace sa plamene.

Som presvedčený, že naša všímavosť je najspoľahlivejším preventívnym nástrojom pri odhaľovaní páchateľov podobných činov. Preto sa obraciam na verejnosť, aby akékoľvek poznatky, dôkazy, fotografie či iné indície o aktuálnom skutku ako aj tých z minulosti v oblasti Rinzle, Vtáčky, Špígle, resp. v okolí Úžin, Kadnárovej a Hečkovej ulice poskytli polícii.

Vypísaná odmena bude mnou osobne vyplatená ohlasovateľovi (ohlasovateľom) resp. svedkovi (svedkom) po usvedčení toho, kto je za vzniknutý požiar a následné škody zodpovedný.

Miestny úrad Bratislava – Rača v najbližších dňoch v spolupráci s vinohradníkmi, vlastníkmi pozemkov, poľovníckym združením a dotknutými inštitúciami vypracuje návrh na sériu opatrení, ktoré zabránia alebo aspoň zamedzia opakovaniu sa tejto situácie prípadne pomôžu k obmedzeniu možných škôd.

Vopred ďakujem všetkým, ktorým nie je osud našich vinohradov, ale ani životov a zdravia ľudí ľahostajný.

Fotogaléria: Požiar v račianskych vinohradoch

Zdroj: MČ Rača, úprava: Račaweb, foto: Račaweb, Viktor Szabo Photography