Dopravný podnik Bratislava bude upravovať  geometrickú polohu koľajovej trate v úseku vozovňa Krasňany – Komisárky.

Úpravu geometrickej polohy koľajovej trate bude DPB, a.s. realizovať v dňoch 29. 9. 2016 (štvrtok) a 1. a 2. 10. (soboty, nedeľa) 2016 automatickou strojnou podbíjačkou s laserovým meracím a vyhodnocovacím zariadením.

Práce na električkovej trati sa rozhodol DPB, a.s. realizovať aj v nočných hodinách, aby sa opravy čo najmenej dotkli cestujúcej verejnosti, nakoľko v noci nie je potrebné vylúčiť električkovú dopravu. V neskorších večerných hodinách, kedy sa bude s prácami začínať, však DPB, a.s. zabezpečí náhradnú autobusovú dopravu v plnom rozsahu.

Nová električka

Cestujúci sa musia v záujme vyššieho komfortu v budúcnosti pripraviť od 29. septembra na obmedzenia v premávke.

Práce na električkovej trati prinesú v prvom rade skvalitnenie služieb mestskej hromadnej dopravy – dosiahneme komfortnejšiu jazdu električkami, zníženie hlučnosti a vibrácií šíriacich sa do okolitého priestoru a najmä zvýšenie bezpečnosti cestujúcej verejnosti počas prepravy. V neposlednom rade je nezanedbateľným plusom aj zníženie namáhania a opotrebovávania vozidiel. Oprava na trati zabezpečí taktiež zlepšenie geometrickej polohy koľaje a vyrovnanie výškových a smerových nerovností koľaje, ktoré vznikli v dôsledku záťaže spôsobenej práve prevádzkou električkovej dopravy. Prosíme cestujúcu verejnosť – občanov, ktorí bývajú v okolí – o trpezlivosť, nakoľko počas týchto prác môžu krátkodobo zaznamenať hluk stroja.

DPB, a.s. využije túto výluku, aby nemusel realizovať ďalšiu, aj na iné práce na koľajovom zvršku. Budú sa vykonávať opravné a údržbové práce na trakčnom vedení, zároveň sa bude realizovať brúsenie pojazdových plôch koľajníc z dôvodu možnej hlučnosti trate – v úsekoch vozovňa Krasňany – Rača Komisárky.

Brúsením sa vyrovnáva pojazdová plocha koľajníc a odstraňuje sa tzv. vlnkovitosť – výsledkom je zníženie hlučnosti a vibrácií počas prejazdu električkových vozidiel. V tomto prípade treba povedať, že brúsenie nie je sprevádzané hlukom.

Dňa 29.9.2016 sa začne s prácami na koľajovej trati od 21:00 a práce budú trvať až do začiatku ďalšej dennej premávky a teda do 30.9.2016 cca do 4:00. V tomto čase bude pre cestujúcich zabezpečená náhradná autobusová doprava.

V dňoch 1.10. 2016 sa začne od začiatku dennej premávky od cca 4:00 a práce budú priebehať až do 3. 10. 2016 do začiatku dennej premávky. V tomto čase DPB, a.s. zabezpečí taktiež náhradnú autobusovú dopravu.

Režim spojov počas výluky:

Dňa 29. septembra 2016 od 21:00 do ukončenia premávky bude vylúčená premávka električiek na Račianskej radiále v úseku Vozovňa Krasňany – Rača- Komisárky.

Linky č. 3, 5

premávať budú po skrátenej trase, z mesta po Vozovňu Krasňany

Linka X3  

 autobus náhradnej dopravy : Vozovňa Krasňany – Rača

Od 29. septembra 2016 bude na Rádiovej ulici obojsmerne vylúčená premávka MHD a v obratisku trolejbusov Rádiová.

Linka č. 204

premávať bude po skrátenej trase v úseku Valašská – Hanácka

Linka č. 205 smer Rádiová (na Trnávke jednosmerný okruh)

premávať bude za zastávkou „Slovinská“ priamo po Rožňavskej so zastavením na zastávke „Pri strelnici“ a zástavke „Rádiová“ v polohe na Rožňavskej ulici, ďalej bude premávať po križovatku Galvaniho s odbočením doprava na Galvaniho ulicu a zastavením na zastávke „Vozovňa Trnávka“. Z Galvaniho ulice odbočenie doprava na Bulharskú ulicu a zastaví na zástavkách „Pri zvonici“, „Bulharská“ a „Spoločenská“ – náhradná konečná zastávka

smer Nemocnica sv. Michala: od zastávky „Spoločenská“ bude premávať po stálej trase linky

Linka č. 58

obojsmerne: medzi zastávkami „Rádiová“ na Rožňavskej ul. a „Bočná“ na Bočnej ul. cez Rožňavskú a Galvaniho

Linka č. 65

obojsmerne: medzi zastávkami „Stará Ivanská“ a „Vozovňa Trnávka“ priamo po Galvaniho ulici

Po obnovení premávky na Rádiovej ulici zostane do ukončenia stavebných prác uzavretý priestor obratiska trolejbusov na Rádiovej ulici.

Linky č. 204, 205 

náhradná konečná zastávka „Rádiová“ na Rádiovej ulici

Od 1. októbra 2016 od začiatku dennej premávky do 2. októbra 2016 do ukončenia dennej premávky bude vylúčená premávka električiek na Račianskej radiále v úseku Vozovňa Krasňany – Rača- Komisárky.

Linky č. 3, 5

premávať budú po skrátenej trase, z mesta po Vozovňu Krasňany

Linka X3

autobus náhradnej dopravy : Vozovňa Krasňany – Rača

Zdroj: DPB