Na Račianskej ulici pri YIT Tower sa už začalo s realizáciou novej križovatky. Jej vybudovaním bol zaviazaný investor výstavby v lokalite bývalej Kozmetiky. Spolu so svetelnou križovatkou investor zrekonštruuje aj prislúchajúce električkové priecestie.

Nová križovatka na Račianskej ulici vznikne na úrovni YIT Tower, blízko vozovne električiek.

Počas budovania novej križovatky na Račianskej ulici treba rátať s dočasne upravenou organizáciou dopravy v okolí vozovne električiek a YIT Tower!

Investícia za 1,2 milióna eur

„Celková rekonštrukcia križovatky Račianska/Malé Krasňany zahŕňa vybudovanie rozšírenia ulice v danom úseku o odbočovací pruh, vybudovanie križovatky so svetelným riadením, rekonštrukcia električkového priecestia, kanalizácie a ostatných napojení. Kvalitu dopravy bude zvyšovať systém preferencie električkovej dopravy a čiastočne odhlučnený povrch električkového prejazdu. Súčasťou investície je aj dobudovanie cyklistického napojenia Račianskej ulice na cyklotrasu Jurava,“ povedal obchodný riaditeľ spoločnosti Lucron Development a.s. Peter Kavecký, podľa ktorého je celková hodnota diela a verejnoprospešnej investície na úrovni 1,2 milióna eur.

Križovatku na Račianskej ulici dostal za povinnosť vybudovať investor neďalekej výstavby.

Križovatku na Račianskej ulici dostal za povinnosť vybudovať investor neďalekej výstavby.

Dopravná uzávera

S výstavbou križovatky súvisí dopravná uzávera na odbočke z Račianskej cesty v smere do mesta (medzi bývalým Daňovým úradom a vozovňou električiek).

Doprava bude presmerovaná popred vozovňu Krasňany, kde v tomto období vznikne dočasná spevnená komunikácia.

,,Počas veľkonočných sviatkov na nevyhnutný čas bude v danom úseku obmedzená električková doprava. Počas výluky bude zabezpečená náhradná doprava autobusmi,“ dodal Kavecký s tým, že výkopové práce by mali trvať do konca mája.

Podľa starostu MČ Rača Petra Pilinského by sa v budúcnosti prostredníctvom novej komunikácie vedúcej k novourbanizovanej lokalite  mala prepojiť Račianska ulica s Horskou ulicou (vedúcou k lokalite Slanec), čím by sa odľahčila intenzita dopravy na Peknej ceste v rannej a poobedňajšej špičke.

Križovatka na Račianskej ulici pri "novej Kozmetike" bude riešená svetelnou signalizáciou a odbočovacími pruhmi.

Križovatka na Račianskej ulici pri “novej Kozmetike” bude riešená svetelnou signalizáciou a odbočovacími pruhmi.

Zdroj: MÚ Rača, úprava: Račaweb, vizualizácie: Lucron Development, Malé Krasňany