Hlavné mesto SR Bratislava má v roku 2017 pred sebou dôležité investičné projekty, ale aj mnohé malé zlepšenia, ktoré majú za cieľ zlepšiť život Bratislavčanov. Ide o priority vedenia mesta, mestských poslancov a starostov mestských častí, ktoré boli odsúhlasené mestským zastupiteľstvom pri hlasovaní o rozpočte na rok 2017.

Nesrovnal: Máme sa čím chváliť

Bratislava

Bratislava

„Som naozaj rád, že sa po tých dvoch rokoch máme čím pochváliť, pretože Bratislave sa darí a naše výsledky to potvrdzujú. Čas ťažkých výziev sa ale nekončí. Púšťame sa totiž tento rok hneď do niekoľkých náročných projektov naraz. A nie sú to len projekty, ktoré robiť chceme, ale aj projekty, ktoré robiť musíme,“ uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

S cieľom zvyšovať kvalitu verejných priestranstiev sa bude v meste aj tento rok opravovať infraštruktúra. Mesto bude pokračovať v masívnej oprave ciest, bezbariérových úpravách na chodníkoch pri priechodoch pre chodcov, či opravách chodníkov, pričom chce opraviť takmer 30 km ciest, 5 km chodníkov či 18 zastávok MHD v celkovej hodnote približne 7 mil. EUR.

Cyklotrasy na Zlatých pieskoch a v Rači

Mesto chce v tomto roku spustiť projekt bikesharingu, na ktorý ma vyčlenených 460 000 EUR a budovať cyklotrasy. V roku 2017 je na výstavbu a údržbu cyklotrás alokovaných takmer 1 mil. EUR.

Kapitálové výdavky sa zameriavajú  na dobudovanie rozpracovanej cyklotrasy Starohájska, realizáciu nových cyklotrás − Alstrova na Peknej ceste a Rožňavská v úseku Tomášiková pri železničnom nadjazde a na spracovanie projektových dokumentácií na nové cyklotrasy (cyklotrasa Rožňavská v úseku Železničný nadjazd – Zlaté piesky a Zlaté piesky – Vajnory, Mlynská dolina – Lesopark, Trnavská – Bajkalská a cyklotrasa Košická).

Nová cyklotrasa má cez vinohrady spojiť Alstrovu ulicu v Rači s Peknou cestou v Krasňanoch.

Nová cyklotrasa má cez vinohrady spojiť Alstrovu ulicu v Rači s Peknou cestou v Krasňanoch.

Primátor Nesrovnal sa chce však pustiť aj do koncepčných a systémových zmien, preto pripravuje aj novelu Zákona o Bratislave. „Dlhodobo tvrdím, že jedným z najväčších problémov Bratislavy je zákon, ktorý nezohľadňuje všetky potreby hlavného mesta – od financií, cez kompetencie, až po status Bratislavy ako hlavného mesta a postavenie Bratislavy ako samostatného územného celku,“ vysvetlil primátor. V tomto smere bude preto primátor Nesrovnal rokovať s vládou a poslancami NR SR.

Zdroj: Bratislava.sk