Slovákov, a teda aj obyvateľov Rače, Krasňan a Východného, čaká 7. februára 2015 referendum s tromi otázkami. Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska prijal návrh petičného výboru Aliancie za rodinu.

Volebné okrsky pre referendum o rodine vyhlásil prezident Kiska s tromi otázkami

Referendum o rodine vyhlásil prezident Kiska s tromi otázkami

Chceme, aby rodina zostala najdôležitejšou hodnotou spoločnosti. Chceme poukázať na ohrozenia rodiny, pred ktorými chceme brániť naše deti, rodinu a manželstvo, chceme nechať rozhodovať rodiny,” uvádza Aliancia za rodinu v zdôvodnení, prečo referendum iniciovala.

Ponúkame Slovensku možnosť odmietnuť sociálne experimenty s deťmi a rodinami. Žiadne iné spolužitie, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou sa nemôže nazývať manželstvom, žiadni dvaja otcovia nenahradia matku ani dve či tri matky nenahradia otca.”

Občania budú vyznačením možností Áno alebo Nie odpovedať na tieto otázky:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Otázka, ktorá nebola v súlade s ústavou SR a tak nie je súčasťou referenda znela:

Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré sú právnymi normami k 1. marcu 2014 priznané iba manželstvu a manželom – najmä uznanie, registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča?

Volebné okrsky pre referendum o rodine sa odlišujú od tých, ako poznáme z volieb

Volebné okrsky pre referendum o rodine sa odlišujú od tých, ako poznáme z volieb

Oficiálne informácie pre účastníkov referenda sú zverejnené na stránke mestskej časti www.raca.sk.

Zdroj: račaweb.sk