Starosta Peter Pilinský zverejnil analýzu, prečo podporuje zámenu pozemkov na Hagarovej. V súvislosti so zasadnutím mestského zastupiteľstva Bratislavy, ktorého súčasťou je aj hlasovanie o zámene pozemkov na Hagarovej ulici ako prípadu hodného osobitného zreteľa, ukázal starosta Rače a poslanec zastupiteľstva Bratislavy Peter Pilinský finančnú analýzu tejto zámeny.

Viac o téme aj tu: Šanca zastaviť výstavbu na Hagarovej je ohrozená

Materiál bol prerokovaný v mestskej rade dňa 9.10. 2014, kde pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. Členom rady chýbalo v materiály zdôvodnenie finančného rozdielu medzi zamieňanými nehnuteľnosťami.

Starosta Rače a mestský poslanec Peter Pilinský

Starosta Rače a mestský poslanec Peter Pilinský

„Dňa 14.10. 20104 sa konalo stretnutie pána primátora, mňa, pani poslankyne Dzivjakovej, zástupcu investora a právnej zástupkyne investora a vlastníkov pozemku. Na základe tohto stretnutia právna zástupkyňa žiadateľov o zámenu doručila dňa 15.10. 2014 hlavnému mestu SR Bratislava a mestskej časti podrobné finančné zhrnutie, uviedol Pilinský.

Z analýzy vyplýva, že by magistrát resp. mestská časť prerobili na transakcii necelých 30 000 eur. 

V zverejnenej tabuľke však chýba v kolonke „Verejný záujem“ hodnota spokojnosti ľudí, ktorým by zámenou nehnuteľností odpadol po 5 rokoch kameň zo srdca a rozplynuli by sa ich obavy o ich  bývanie ohrozené nezmyselnou stavbou. Petíciu proti výstavbe podpísalo do septembra 2013 asi 3900 obyvateľov.

„Verím, že pred schvaľovaním zámeny zoberú poslanci do úvahy skutočnosť, že hodnota záujmu ľudí podpísaných pod petíciu proti stavbe „Polyfunkčného bytového domu“ v Krasňanoch ako iniciátorov zámeny, sa nedá vyčísliť,“ dodal ešte Pilinský.

Tabuľka: Zámena pozemkov na Hagarovej v Bratislave – Rači

Analýza zámeny pozemkov na Hagarovej ulici v Krasňanoch.

Analýza zámeny pozemkov na Hagarovej ulici v Krasňanoch.

Ján Bednarič, foto archív