Regionálny úrad verejného zdravotníctva zverejnil prostredníctvom oficiálnej stránky Mestskej časti Bratislava – Vajnory výsledky rozboru vody odobratej z vajnorských jazier, tzv. Bágra. Ako dopadol rozbor z pohľadu vhodnosti vody na účely rekreačného kúpania?

Vajnorské jazerá, Báger

Vajnorské jazerá, Báger

Výsledky laboratórneho rozboru sa týkali vzorky vody odobranej 2. júna 2015 odbornou pracovníčkou tunajšieho úradu z jazera Vajnory v Bratislave.

Z predložených výsledkov vyplýva, že vzorka vody vo vyšetrených parametroch vyhovela požiadavkám príslušnej vyhlášky ministerstva zdravotníctva, ktorá sa týka požiadavok na kvalitu vody na prírodných kúpaliskách.

Báger Vajnory Voda

Správa Úradu verejného zdravotníctva o rozbore vody z jazera Báger

Veľké (16 hektárov) a malé (2,3 ha) vajnorské jazero vznikli ťažbou štrkopieskov v rokoch 1958 – 1962.

Po prerušení ťažby slúžili ako zdroj vody na závlahy družstva a v lete aj na kúpanie, ale bez potrebného hygienického zabezpečenia a služieb. Pôda okolo Bagra bola daná do prenájmu ako záhrady.

Kompletnú správu o rozbore nájdete tu: Výsledky rozborov vody, Vajnory

Zdroj: MČ Vajnory, foto: