Naša mestská časť si berie úver vo výške 1,9 milióna eur za historicky najlepších podmienok. Bude z neho financovať rekonštrukcie budov, miestnych komunikácií ako aj verejného športoviska v areáli základnej školy na Tbiliskej ulici. Čerpanie úveru schválili aj poslanci zastupiteľstva.

Úplne nová materská škola má vzniknúť tam, kde bývalo detské sanatórium na Novohorskej

Podmienky pre prijatie úveru sú dodržané aj podľa stanoviska miestnej kontrolórky.

Po preskúmaní ponúk šiestich komerčných bánk sa vedenie Rače spolu s poslancami rozhodlo akceptovať ponuku úveru od VÚB banky, a.s. s dobou splácania 10 rokov bez akýchkoľvek zabezpečovacích podmienok.

Úroky na úvere sa budú pohybovať na rekordne nízkej úrovni. Podľa našich informácií je to menej ako 0,4 percenta ročne – sú teda ešte nižšie, ako sa poskytujú bežné hypotéky na bývanie obyvateľom (od 1,2 percenta ročne).

Aké investície čakajú Raču:

– prestavba schátraného sanatória Novohorskej ulici na materskú školu pre 90 detí
– vybudovanie okružnej križovatky Detvianska – Kubačova – Rustaveliho
rekonštrukcia budovy strediska čistoty na Rustaveliho ulici
– vybudovanie verejného športoviska v areáli ZŠ Tbiliská (oprava futbalového a hokejbalového ihriska, 4-dráhový bežecký ovál, rozcvičovacia plocha, nové streetbal plochy, vybíjaná, sektor pre vrh guľou a skok do diaľky, rekonštrukcia tribún, osvetlenie)
rekonštrukcia zdravotných stredísk na Hubeného a Tbiliskej ulici
oprava budovy miestneho úradu na Kubačovej ulici alebo zabezpečenie nových priestorov

Fotogaléria:

Zdroj: MČ BA-Rača, úprava: Račaweb, foto archív, Google Street View