V sobotu 7. februára 2015 sa uskutoční referendum. Bude to prvé občianske referendum v histórii Slovenska, z iniciatívy občanov. 27. augusta 2015 odovzdala Aliancia za rodinu prezidentovi Andrejovi Kiskovi petíciu s podpismi 408 000 občanov za vyhlásenie referenda o ochrane rodiny;  tieto boli zozbierané za štyri mesiace.

Následne, Ústavný súd Slovenskej republiky potvrdil, že tri otázky petície nediskriminujú a jednu zo štyroch otázok petície vylúčil pre jej nejednoznačnosť.

Na tieto tri otázky budeme odpovedať v referende:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Stručne a jasne povedané, referendum rieši to, že manželstvo je muž + žena, že deti si stále zaslúžia otca a mamu. A do tretice, aby sa deti mohli oslobodiť od neprirodzenej alebo predčasnej sexuálnej výchovy a aby ich rodičia neboli zatváraní za to, že nesúhlasia s ideologickými nezmyslami pre svoje dieťa.

K slovenskému referendu sa vyjadril aj pápež František. Ocenil pozornosť, aká sa na Slovensku venuje úsiliu o ochranu hodnoty rodiny v súvislosti s pripravovaným referendom. Slovákov v tomto smere povzbudil k odvahe.

Ľudia z Rače, ľudia z celého Slovenska, je dôležité nájsť si čas a ísť hlasovať za svoju rodinu a deti.  Aj váš hlas rozhodne.

Zuzana Pirová o referende

Zuzana Pirová o referende

Autor: Zuzana Pirová

Názory a postoje v článkoch v kategórii blogov reflektujú myšlienky ich autorov a nemusia sa zhodovať s názorom redakcie racaweb.sk