Obyvatelia bytoviek v okolí Závadskej a Rustaveliho ulice si všimli žlté značky na stromoch, akými sa zvyčajne označujú dreviny určené na výrub. Po zverejnení obáv v skupine Račania na Facebooku sa rozbehlo zisťovanie, kto a prečo plánuje siahnuť na tieto minimálne 25 ročné stromy.

Podľa informácií z Miestneho úradu si SPP, ktorý má na uvedených pozemkoch siete, najalo realizačnú firmu Feja – Ján Prelec. Tá zisťovala lokality, kde vzrastené stromy resp. ich koreňová sústava môžu ohrozovať existujúcu infraštruktúru.

Zhruba 25-30 ročné stromy sa podľa zistení SPP nachádzajú nad plynovodom a ich koreňová sústava predstavuje bezpečnostné riziko.

Zhruba 25-30 ročné stromy sa podľa zistení SPP nachádzajú nad plynovodom a ich koreňová sústava predstavuje bezpečnostné riziko.

Zamestnankyňa oddelenia životného prostredia Eva Lalinská začala komunikovať už dávnejšie so správcami domov v okolí a takisto so spoločnosťou, či je výrob stromov nevyhnutný a v ktorých prípadoch sa dajú dreviny zachrániť.

„Stromy označilo SPP asi v novembri 2013, nakoľko podľa ich vyjadrenia rastú priamo nad plynovodom,“ uviedol v diskusii starosta Peter Pilinský a dodal. „Zhruba od tohto termínu to riešime aj my na úrade a informovali sme o stave veci aj viacerých obyvateľov priľahlého domu, ktorých značenie rozrušilo.“

Podľa neho hrozba výrubu nemá nič spoločné s prebiehajúcou výstavbou Radničného námestia Rača na Rustaveliho. “S investorom výstavby na Rustaveliho sa nám podarilo dospieť k dohode a zo 40 stromov s povolením na výrob sa nám podarilo zachrániť 33.”

Každá spoločnosť musí zámer odstrániť stromy 15 dní pred úkonom oznámiť na príslušný Okresný úrad (inštitúcia, ktoré nespadá pod Miestny úrad Bratislava – Rača). Náš úrad by však mal dostať na základe predbežnej dohody o tomto úkone informáciu.

Paralelne s aktivitami úradu sa aktivizujú aj ľudia zo širokého okolia, ktorí chcú vytvoriť pozitívny tlak na SPP, aby urobil všetko pre záchranu čo najvyššieho počtu stromov.

Ak sa chcete do iniciatívy zapojiť, môžete tak urobiť podľa návodu Lucia Fandlovej. Tá tému na Facebooku otvorila a pripravila aj vzor listu, ktorý môžu odporcovia výrubu zaslať priamo do SPP.

Vzor listu do SPP si môžete stiahnuť tu: Výrub SPP

Foto: Lucia Fandlová

Fotogaléria: