Na stretnutí Regionálneho združenia mestských častí Bratislavy so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja sa dohodli nové pravidlá podpory obcí zo strany župy. Ide o nemalé investície, ktoré pomôžu zlepšiť situáciu v obrasti dopravy, kapacity materských škôl a takisto občianskych aktivít v jednotlivých mestských častiach! Čo to znamená pre Raču?

Výrazná podpora od kraja

Zľava župan BSK Pavol Frešo, starosta Rače Peter Pilinský a starosta Vajnôr Ján Mrva.

Zľava župan BSK Pavol Frešo, starosta Rače Peter Pilinský a starosta Vajnôr Ján Mrva.

Nasledujúce tri roky by mala každá bratislavská mestská časť z rozpočtu kraja dostávať pravidelné príspevky na spomenuté tri oblasti:

Ide o 25 000 eur na opravu lokálnych ciest.

Ďalej v rámci rozbehnutého projektu “Naša škôlka – náš kraj” prostriedky vo výške 197-tisíc eur na rozšírenie kapacít škôlok, ich obnovu, nákup hračiek a revitalizáciu detských ihrísk. Tie bude posudzovať komisia a schvaľovať zastupiteľstvo BSK.

Tretím balíkom je projekt akéhosi participatívneho rozpočtu na občianske projekty.

10 tisíc eur na občianske projekty

Podľa župana Pavla Freša  by v rámci dotačného mechanizmu prispel BSK 50 centami na jedného obyvateľa v rámci každej mestskej časti. “Podmienkou je, že iniciatíva musí vychádzať z občianskych komunít mestskej časti,“ spomenul Frešo na portáli sme.sk.

Občianske združenia v Mestskej časti Bratislava – Rača by tak mohli na svoje verejnoprospešné, sociálne, športové, komunitné či dobrovoľnícke aktivity získať pri počte obyvateľov 21 000 vyše 10 tisíc eur.

Materská škola na Gelnickej prechádza rekonštrukciou a rozšírením kapacít vďaka eurofondom. Vďaka novému projektu "Naša škôlka - náš kraj" môže získať prostriedky na vnútorné zariadenie.

Materská škola na Gelnickej prechádza rekonštrukciou a rozšírením kapacít vďaka eurofondom. Vďaka novému projektu “Naša škôlka – náš kraj” môže získať prostriedky na vnútorné zariadenie.

Zariadenie do novej škôlky na Gelnickej

“Rozhodnutie BSK vítam a teší ma najmä fakt, že nemá ísť len o jednorázovú akcia, ale štandard na ďalšie roky,” povedal pre Račaweb starosta Peter Pilinský, ktorý sa na rokovaní osobne zúčastnil.

Starosta navrhne, aby sa z dotácie na škôlky poslal projekt na financovanie nábytku do dvoch nových tried, ktoré od jesene pribudnú vďaka projektu ISRMO (eurofondy) na MŠ Gelnická. Pôvodne sa uvažovalo v rámci projektu “Naša škôlka – náš kraj” o prostriedkoch na revitalizáciu školského dvora MŠ Barónka, tá by sa však mohla vzhľadom na 100-tisícovú dotáciu od vlády a následnú rekonštrukciu dostať na rad až po jej ukončení na budúci rok.

V Rači vlani pribudol nový asfaltový povrch na Alstrovej ulici od mäsiara až po Pálffyho kúriu.

V Rači vlani pribudol nový asfaltový povrch na Alstrovej ulici od mäsiara až po Pálffyho kúriu.

Na cesty pôjde takmer 100 tisíc eur

“Vďaka dotácii 25 tisíc eur od BSK môžeme opraviť ešte viac ciest v Rači, Krasňanoch či na Východnom. K tejto čiastke si treba prirátať aj zhruba 70 tisíc, ktoré sme vyčlenili v našom rozpočte na túto kapitolu,” vysvetlil Pilinský.

Predsedom Regionálneho združenia mestských častí Bratislavy je starosta mestskej časti Vajnory Ján Mrva. Našimi poslancami v zastupiteľstve BSK sú Juraj Lauko a Anna Zemanová.

Zdroj: Račaweb, foto: archív