Na zasadnutí zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (26.6. 2015) sa rozhodovalo o finančných príspevkoch pre jednotlivé mestské časti Bratislavy. Medzi uchádzačmi v troch rozličných grantoch figurovali aj žiadosti Mestskej časti Bratislava – Rača.

Výsledkom hlasovania poslancov Bratislavského samosprávneho kraja je pridelenie sumy 41 266 eur! Čo sa z týchto peňazí vybuduje a zorganizuje?

Oprava panelovej cesty na Komisárkach

Jednou z oblastí, v ktorej kraj podporuje mestské časti, je príspevok na opravu ciest. „Za pozitívne považujem, že sa nám podarilo presadiť transparentný a najmä adresný spôsob pomoci mestským častiam, kde sa priamo na základe podkladov za mestské časti prefinancujú náklady na opravy ciest,“ povedal poslanec na BSK za Raču a člen dotačnej komisie Juraj Lauko.

Obnovou prejde časť panelovej cesty za Karpatským námestím, ktorá slúži ako príjazd k cyklotrase JuRaVa.

Obnovou prejde časť panelovej cesty za Karpatským námestím, ktorá slúži ako príjazd k cyklotrase JuRaVa.

„Ako projekt mimoriadneho významu sme vyčlenili dohromady takmer pol milióna eur na opravy a rekonštrukcie úsekov ciest II. a III. triedy v správe mesta, mestských častí a okresných miest,“ doplnil Lauko s tým, že Rača získala 25.000 eur na projekt opravy poškodenej betónovej cesty na Karpatskom námestí.

„Rekonštrukciou tejto časti komunikácie sa zlepšia podmienky nielen pre automobilistov, ale aj pre cyklistov, nakoľko tento úsek je vstupnou bránou račianskej časti cyklomagistrály JuRaVa,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský. „Keď k získaným 25.000 eur od župy pripočítame 70.000 eur, ktoré sme si ako mestská časť vyčlenila v rozpočte na opravu ciest v tomto roku, dostávame sa na sumu takmer 100-tisíc,“ doplnil starosta, ktorý pomoc BSK voči samosprávam hodnotí veľmi pozitívne.

Škôlka dostane na zariadenie

„Tento rok sme v rámci projektu Naša škôlka – Náš kraj vyčlenili dohromady 301 500–tisíc eur, ktoré boli dnes prerozdelené medzi materské školy na základe podaných projektov. Som rád, že bol schválený a podporený aj projekt MŠ Gelnická vo výške 6 000 eur,“ povedal poslanec BSK za Raču a Vajnory Juraj Lauko.

6-tisíc eur sa použije na dovybavenie interiéru v novovzniknutých pavilónoch škôlky, kde už od septembra nastúpi o takmer 50 detí viac ako vlani.

Interiér MŠ Gelnická bude po dokončení zariadený aj vďaka finančnej podpore z BSK.

Interiér MŠ Gelnická bude po dokončení zariadený aj vďaka finančnej podpore z BSK.

Grant 50 centov pomôže občianskym aktivitám

Frešo BSK portrét

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo

Treťou oblasťou poskytovania dotácií, o ktorých sa dnes rozhodovalo, je tohtoročnou novinkou z dielne predsedu BSK Pavla Freša.

Projekt 50 centov na obyvateľa má podporiť občianske projekty, ktorých ale celková suma za danú mestskú časť nemôže presiahnuť v číselnom vyjadrení polovicu počtu jej obyvateľov.

Pri počte 20 531 obyvateľov Rače je balík pre našu mestskú časť v hodnote 10 266 eur,“ povedal starosta Pilinský. Do stanoveného termínu 9. júna bolo mestskej časti odovzdaných 7 občianskych projektov, z ktorých 6 bolo posunutých na BSK.

Podporené projekty z Rače:

Obnova pamätníka Božia muka Sv. Urbana, žiadal Račiansky vinohradnícky spolok

Zážitkovo – vzdelávací projekt pre školákov a škôlkarov v Obecnej záhrade, Račiansky spolok (Viac o projekte Zážitkovej prírodovedy sa dočítate tu)

Namaľuj CiTy! žiadalo o.z. ID Space Team

CD z produkcie žiakov ZUŠ Vrbenského, žiadalo o.z. Hudbou k srdcu

Denný letný tábor pre deti od 6 do 10 rokov, podalo o.z. Rača žije

Rača žije Slnovratom, podalo o.z. Rača žije

Vyučovanie v Obecnej záhrade by bolo dostupné pre školy a škôlky

Vyučovanie v Obecnej záhrade by bolo dostupné pre školy a škôlky

Sv. Urban bude môcť opäť ľahšie dýchať.

Sv. Urban bude môcť opäť ľahšie dýchať.

Celú informáciu o dotáciách nájdete na www.raca.sk

Zdroj: MÚ Rača, BSK, foto: MÚ Rača, Google Street View