Odvážny plán alebo len architektonické sci-fi? Na príslušné oddelenia Miestneho úradu v Bratislave-Rači sa obrátil záujemca s nezvyčajnou požiadavkou: Chce odkúpiť nepoužívaný továrenský komín blízkej teplárne a prebudovať ho na bývanie aj šport! Unikátny plán má od začiatku svojich nadšených zástancov ale aj odporcov…

Byt aj lezecká stena

Informáciu potvrdilo aj tlačové oddelenie obce: „Mestskej časti Bratislava – Rača bol doručený investičný zámer firmy Top Vision s.r.o., Vrútky na zrealizovanie nadstavby a prístavby nefunkčného komína na Hornej ulici v Bratislave. Investičný zámer pozostáva zo sfunkčnenia komína, ktorý bude tvoriť vertikálny komunikačný priestor na zabezpečenie prístupu k navrhovanej nadstavbe komína určenej na bývanie (1 mezonetový byt) a zároveň na poskytnutie možnosti na športové využitie ako horolezecká stena. Prístavba komína v spodnej časti by bola využívaná ako polyfunkčný nebytový priestor,“ uvádza mestská časť v stanovisku.

Vizualizácie komína po rekonštrukcii naznačujú funkciu bývania a športu.

Vizualizácie komína po rekonštrukcii naznačujú funkciu bývania a športu.

Platný Územný plán hl. mesta SR Bratislavy z roku 2007 určuje tomuto územiu funkčné využitie “viacpodlažná zástavba obytného územia (č. funkcie 101) ako stabilizované územie“. Teoreticky sú tam teda stavby – akokoľvek odvážne a s odobrením statika – povolené. V prípade, že obec pozemok na spomenutý zámer záujemcovi odpredá, čaká ho ešte vybavovanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Platí na to stavebná uzávera?

V lokalite však bola nedávno vyhlásená úplná stavebná uzávera, počas ktorej je zakázaná akákoľvek stavebná činnosť. Zaviedla sa z dôvodu vypracovania Územného plánu zóny Krasňany, ktorý má detailnejšie regulovať stavebné a investičné zámery v celej oblasti. Výnimku zo stavebnej uzávery tvoria práce menších rozsahov, napríklad zateplenie domu, udržiavacie  práce, zmeny dokončených stavieb, ktoré si nevyžadujú umiestnenie či podzemné stavby technickej infraštruktúry.

Stavebná uzávera sa tiež nevzťahuje na stavby, pre ktoré je už vydané právoplatné územné rozhodnutie a stavebné povolenie,“ upresnil račiansky starosta Peter Pilinský.

Nefunkčný komín je pre obec momentálne skôr záťažou a v budúcnosti by ju čakalo rozhodovanie, ako s ním naložiť ďalej. prípadné odstránenie komína v obývanom území bude finančne a najmä technicky nesmierne náročné.

Fotogaléria:

Zdroj: MÚ Rača, úprava: račaweb, foto: Google Street View, MÚ Rača, vizualizácie: TopVision