Mestská časť Rača naďalej pokračuje v boji proti čiernym stavbám, ktoré vyrástli v lokalite Fixle bez akýchkoľvek povolení z hľadiska stavebného zákona. V rovnakom čase, kedy mestská časť podala na stavebníka v poradí už tretie trestné oznámenie, vydáva zároveň aj rozhodnutie o odstránení čiernych stavieb.

Dva roky systematicky bojujeme s týmto exemplárnym prípadom, ktorý arogantným ľuďom otvorene ponúka návod, ako obísť zákony bez nejakej väčšej ujmy,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský.

Možnosti Rače sú prakticky vyčerpané

Kauza čierne stavby Fixle

Pre pokračovanie realizácie stavby resp. prípojok podáva Rača trestné oznámenie za marenie výkonu úradného rozhodnutia

„Snažili sme sa nájsť pomoc na všetkých frontoch, žiaľ, relevantnej pomoci sme sa dočkali až v tomto roku, keď sa voči stavebníkovi začalo trestné stíhanie vo veci neoprávneného uskutočňovania stavby. Čo sa týka možností mestskej časti z hľadiska legislatívy, rozhodnutie o odstránení čiernych stavieb, ktoré sme práve vydali, je vyvrcholením nášho boja,” upresnil Pilinský.

Na ťahu sú súdy

Dodal, že stále verí, že sa nakoniec zrealizuje aj posledný krok a čierne stavby z Fixlov zmiznú úplne. Aj keď na tom mieste už vinohrad zrejme nikdy nevyrastie, aspoň sa ukáže, či vôbec existujú nejaké pravidlá a spravodlivosť.

Rozhodnutie o odstránení čiernych stavieb ešte nie je právoplatné a vykonateľné. Stavebník čiernych stavieb Juraj Obermajer ako aj ostatní účastníci konania môžu teraz podať odvolanie voči vydanému rozhodnutiu, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Celý text rozhodnutia si môžete prečítať tu: Odstránenie stavby „Vinohradnícke domy“

V takom prípade by o odvolaní rozhodoval Okresný úrad Bratislava ako odvolací orgán. Po nadobudnutí právoplatnosti vydaného rozhodnutia by plynula 60 – dňová lehota na dobrovoľné odstránenie stavieb, po jej márnom plynutí sa pristúpi k nútenému výkonu rozhodnutia cestou súdneho exekútora.

Stavba bez povolenia vyrastá v lokalite Fixle. Štátne inštitúcie sa tomu len nečinne prizerajú.

Stavba bez povolenia vyrastá v lokalite Fixle. Štátne inštitúcie sa tomu len nečinne prizerajú.

Viac o téme čítajte aj tu: Rača podáva za čierne stavby vo Fixloch ďalšie trestné oznámenie

Zdroj: MÚ Rača, úprava: Račaweb