Vďaka zámene pozemkov medzi Ministerstvom vnútra a Hlavným mestom získala mestská časť Rača pozemok o výmere 305 m² vedľa už existujúceho cintorína, na ktorom by mali pribudnúť ďalšie hrobové a urnové miesta. Zámena, ktorú nedávno odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo a čaká len na podpis primátora Iva Nesrovnala, tak vyrieši na dlhé roky problém s akútnym nedostatkom miest na cintoríne na Detvianskej ulici.

Nové miesto na pochovávanie vznikne v priestore bývalého rozpadávajúceho sa múru oddeľujúceho cintorín od areálu ZŠ De la Salle.

Nové miesto na pochovávanie vznikne v priestore bývalého rozpadávajúceho sa múru oddeľujúceho cintorín od areálu ZŠ De la Salle.

„Škola pozemok nevyužívala kvôli havarijnému stavu starého múru. Naopak – ako samospráva ho vieme využiť veľmi efektívne – podľa predbežných odhadov by tu mohlo pribudnúť takmer 50 klasických hrobov a urnová stena s približne 240 miestami,“ oznámil Račanom starosta Peter Pilinský.

Stretnutie s vedením školy a Marianum

Starosta sa v piatok stretol s vedením cirkevnej školy a mestskej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, aby sa dohodli na ďalšom postupe. „Spravíme obhliadku a znalecké posudky na stromy, ktoré sa na tomto pozemku nachádzajú. Ak budú v dobrom zdravotnom stave, zachováme ich v čo najväčšej miere, a to aj na úkor počtu hrobových miest.“

Fakt, že Bratislava trpí na nedostatok hrobových a urnových miest, je zrejmý aj z oficiálnej správy spoločnosti MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy ešte z roku 2013, podľa ktorej malo Hlavné mesto v mestskej časti Rača k dispozícii nula voľných hrobových miest.

Ako došlo k zámene?

Šanca rozšíriť cintorín sa vyskytla vďaka tomu, že Mestské zastupiteľstvo Bratislavy schválilo aj vďaka hlasom dvoch račianskych poslancov Petra Pilinského a Rastislava Žitného odpredaj časti pozemku cintorína vo Vrakuni ministerstvu vnútra za účelom vybudovania vojenského cintorína a pamätníka obetiam 1. svetovej vojny.

Následne schválilo kúpu pozemku na cintoríne v Rači od ministerstva vnútra za účelom rozšírenia jeho kapacity. Išlo teda o zámenu pozemkov na cintorínoch medzi verejnými inštitúciami. Výsledkom je možnosť zvýšiť kapacitu cintorína na Detvianskej ulici. Aj to sa však stretlo s kritikou lokálnych politických oponentov a autorov konšpirácií, ktorí túto výmenu považujú za nevýhodnú…

Cintorín sa nachádza v areáli Kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov

Cintorín sa nachádza v areáli Kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov

Miesta na pochovávanie chýbajú

MARIANUM potrebuje ročne na pochovávanie cca 400 – 600 nových hrobových miest. Ako sa uvádza v materiáli (2013), pri počte 1 851 voľných hrobových miest a spomínanej ročnej potrebe, zostáva kapacita cintorínov v správe organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy na 3 – 4,5 roka. V súčasnosti (jún 2015) teda majú miesta už len na 1,5 – 3 roky.

Havarijný stav a sanácia plota

Do roku 2013 bol stav plota havarijný a ohrozoval aj zdravie žiakov susednej základnej školy.

Do roku 2013 bol stav plota havarijný a ohrozoval aj zdravie žiakov susednej základnej školy.

„Rozšírením cintorína by Rača získala miesta na pochovanie na viac ako 10 rokov,“ vypočítal Pilinský.

Nové miesta na mestské cintoríny rieši aj súčasne platný Územný plán, ktorý počíta s vybudovaním úplne nového cintorína za Komisárkami smerom na Svätý Jur. To však vyzerá ako hudba ďalekej budúcnosti, keďže na takýto plán nie sú vyčlenené peniaze a vyžadoval by si obrovské investície ako aj výkup pozemkov od súkromných vlastníkov!

„Ide o agendu Hlavného mesta a navyše všetky pozemky na nový cintorín sú súkromné. Preto naplno využijeme možnosť, ktorá sa nám naskytla,“ uzavrel tému zo svojho pohľadu račiansky starosta.

Zdroj: MÚ Rača, editorská úprava: Račaweb, foto: MÚ Rača