Od 19. septembra 2015 začne DPB, a.s. upravovať označovače cestovných lístkov v súvislosti s prípravou na zavedenie III. etapy Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK). Dôvodom týchto úprav je plánované zavedenie rovnakej šírky cestovných lístkov rozmeru 54 mm u všetkých dopravcov zapojených do tohto systému.

Rozdielne šírky štrbiny

Keďže DPB, a.s. v súčasnosti používa užšie cestovné lístky šírky 35 mm, je potrebné pred zmenou upraviť označovače cestovných lístkov vo vozidlách rozšírením štrbiny pre vloženie a označenie papierového cestovného lístka.

Pôjde o postupný proces, nakoľko vo vozidlovom parku DPB je približne 800 vozidiel s počtom asi 3 100 kusov označovačov, ktoré DPB plánuje upraviť do konca októbra 2015.

Do doby zavedenia širších cestovných lístkov budú cestujúci dočasne označovať cestovné lístky v širšom označovači vložením cestovného lístka do pravej časti štrbiny označovača.

"Staré" upravené označovače budú mať nad štrbinou pre označenie cestovného lístka informačnú nálepku s grafickou inštrukciou o spôsobe označenia lístka a nápisom: „Vložte lístok vpravo“.

“Staré” upravené označovače budú mať nad štrbinou pre označenie cestovného lístka informačnú nálepku s grafickou inštrukciou o spôsobe označenia lístka a nápisom: „Vložte lístok vpravo“.

Nové moderné označovače s grafickým farebným displejom, ktorými sú vybavené nové nové vozidlá, budú mať túto informáciu zobrazenú na displeji označovača.

Nové moderné označovače s grafickým farebným displejom, ktorými sú vybavené nové vozidlá, budú mať túto informáciu zobrazenú na displeji označovača.

Staré označovače vs. nové označovače

Upravené označovače vo vozidlách bratislavskej MHD budú mať na viditeľnom mieste, nad štrbinou pre označenie cestovného lístka, informačnú nálepku s grafickou inštrukciou pre cestujúceho o spôsobe označenia cestovného lístka a nápisom: „Vložte lístok vpravo“.

Nové moderné označovače s grafickým farebným displejom, ktorými sú vybavené nové vozidlá, budú mať túto informáciu zobrazenú na displeji označovača.

Dovoľujeme si požiadať cestujúcich, aby do doby zavedenia širších cestovných lístkov rešpektovali dočasné pokyny pre označenie cestovného lístka a označovali úzke cestovné lístky v širších štrbinách v pravej časti štrbiny označovača.

DPB, a.s. ako jeden z dopravcov zapojených do IDS BK pristúpil k tejto zmene z dôvodu prípravy a zjednotenia systémov pre III. etapu IDS BK, ktorej plánované spustenie je 1.11.2015.

Zdroj: DP Bratislava, úprava račaweb.sk