Daňový poradca prestížnej medzinárodnej audítorskej spoločnosti Miloslav Jošt (32) počas posledných štyroch rokov z pozície poslanca podrobne sledoval, ako sa v Rači narába s peniazmi. Najnovší spravodaj Račan mu preto v súvislosti s končiacim sa volebným obdobím položil otázky týkajúce sa kondície našej obce z pohľadu zadlženosti úverom, čerpania eurofondov a financií celkovo.

Pracujete v prestížnej poradenskej spoločnosti, ktorá sa venuje účtovníctvu. Ako vnímate finančnú kondíciu Rače?
– Rača má stále pomerne nízke zadlženie. Je pravda, že sme v tomto volebnom období  zobrali úver za 1,3 mil. eur na 10 rokov, čo mnohí kritizovali. Na druhú stranu, tento úver pomohol financovať opravy škôl a škôlok v takom rozsahu, aký dosiaľ Račania nepamätali. Navyše vzhľadom k tomu, že je finančná kríza, sú aj podmienky úveru pre Raču veľmi výhodné.

Miloslav Jošt

Miloslav Jošt

Na rekonštrukciu škôl a škôlok a iné projekty si vzala Rača úver. Následne však získala prostriedky z eurofondov. Nebolo rozumnejšie úver predčasne splatiť?
– Čo sa týka prostriedkov z eurofondov, tieto dosiaľ neboli čerpané, v súčasnosti sa podnikajú kroky na to, aby sme ich mohli čerpať. Prostriedky z eurofondov totiž spravidla nie sú poskytované pred realizáciou projektov, ale až po ich realizácii, čo je aj prípad Rače. Z toho vyplýva, že najprv musíme tieto prostriedky zohnať inde, použiť ich na realizáciu projektov a až následne ich môžeme  refundovať z európskych peňazí. Z tohto dôvodu zatiaľ nie je možné splatiť úver z európskych peňazí, nakoľko by nám peniaze chýbali na pokračovanie v realizácii projektov. Až potom, keď budú projekty dokončené a budú všetky finančné prostriedky refundované, bude možné úver predčasne splatiť, toto však už bude v kompetencii nového zastupiteľstva, ktoré príde po voľbách.

Ako ste ako poslanec vnímali hospodárenie mestskej časti za posledné 4 roky?
– Rača je v dobrej finančnej kondícii. Financie sme sa snažili držať na uzde najmä správnym určením priorít, kedy dostala napr. prednosť oprava škôl pred dokončením Nemeckého kultúrneho domu. Nepochybne aj NKD je investícia, ktorá nás čaká, školy však nateraz dostali prednosť.

Fotogaléria projektov realizovaných z úveru:

V čom vidíte zlepšenie hospodárenia a v čom zhoršenie?
– V tomto volebnom období sa už Rača nespoliehala na kapitálové príjmy z predaja “rodinného striebra”, ale hľadali sme najmä iné možnosti, ako zrealizovať rozvojové projekty.  Aj za cenu kritizovaného úveru, najmä sme však vyvinuli veľkú snahu o získanie eurofondov, čo sa napokon podarilo. Verím, že dokončíme projekty tak, aby sme tieto prostriedky aj dokázali v plnej miere vyčerpať.

Obec nie je zárobkový subjekt, no napriek tomu: Čo by pomohlo ešte viac zlepšiť finančnú kondíciu račianskej pokladne? Vidíte priestor na zvýšenie príjmu z podielových či miestnych daní?
– Výška a rozdelenie podielových daní závisí od rozhodnutí v Národnej rade, čo z Rače – žiaľ – neovplyvníme. Podobne aj pri väčšine miestnych daní, najmä pri dani z nehnuteľností, sme viazaní rozhodnutiami zhora, v tomto prípade z úrovne magistrátu. Najúčinnejšie opatrenia, ktoré môže robiť Rača sú preto také, ktoré budú motivovať obyvateľov, ktorí v Rači bývajú, aby si tu aj zaregistrovali trvalý pobyt. K tomu môže pomôcť zlepšovanie podmienok pre život, opravené školy, škôlky, ale aj drobné komunitné projekty typu Krasňanského zelovocu. V budúcnosti nám môže pomôcť aj plánovaná parkovacia politika.