Jedným z veľkých projektov, ktoré sa v súčasnosti v Rači budujú vďaka prostriedkom získaných v rámci ISRMO, je zriadenie denného stacionára pre seniorov. Denný stacionár bude poskytovať ambulantnú formu sociálnej služby, čo znamená, že klienti do stacionára ráno prídu, počas dňa bude pre nich pripravený starostlivosť a program a v popoludňajších hodinách odídu domov.

Denný stacionár Rača Plickova

Denný stacionár Rača Plickova

Tomuto typu zariadenia sa hovorí aj škôlka pre seniorov.

Denný stacionár buduje mestská časť Rača v úplne nových priestoroch, ktoré vznikajú rekonštrukciou budovy bývalých detských jaslí na Plickovej ulici. Na rekonštrukciu budovy v celkovej sume 461 tisíc eur mestská časť získala nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie. Okrem vnútorných priestorov zmenou prejdú aj vonkajšie priestory, vykonajú sa sadové a terénne úpravy, osadí sa drobná architektúra. Práce by mali byť ukončené v júni 2015.

Denný stacionár bude svojim klientom ponúkať služby ako napríklad: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a rehabilitácia, stravovanie, záujmové činnosti, kvalitné trávenie voľného času, kultúrna činnosť, vzdelávanie, terapie.

Stacionár bude v prevádzke počas pracovných dní od 6:30 hod. do 17:00 hod, bude bezbariérový a určený pre mobilných aj imobilných občanov. O klientov sa bude starať kvalifikovaný odborný personál.

Vo februári získala Mestská časť Rača príspevok 6000 eur na vnútorné zariadenie stacionára od Bratislavského samosprávneho kraja,

Zdroj: Eva Miklánková, MÚ Rača, www.raca.sk, vizualizácie: Juráni Toma Architects

Fotogaléria: