V Bratislave aj priľahlých oblastiach príde od 1. novembra 2015 k rozsiahlym zmenám! Súvisia so spustením III. etapy Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), ktorý spúšťa spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (BID).

Vlaky, električky aj autobusy

Cestujúci budú môcť podľa BID vďaka tomu cestovať za rovnakých podmienok a s rovnakými cestovnými lístkami mestskou hromadnou dopravou v Bratislave a v Bratislavskom kraji, osobnými a regionálnymi vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko a prímestskými autobusmi Slovak Lines.

Bratislavská integrovaná doprava

Bratislavská integrovaná doprava

„Integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja považujem za jeden z najnáročnejších projektov, obzvlášť preto, lebo hovoríme o integrácii niekoľkých druhov dopravy od rôznych dopravcov. Počas plánovania projektu sme prešli spolu s partnermi zaťažkávacími skúškami, ktoré dnes ukázali, že dokážeme spoločne viesť úspešný dialóg,“ vyjadril sa Marian Rovenský, predseda predstavenstva Bratislavskej integrovanej dopravy.

Informačná linka

„Pre cestujúcich vytvorila Bratislavská integrovaná doprava informačnú linku, prostredníctvom ktorej máme záujem cestujúcim poradiť a pomôcť čo najrýchlejšie. Informačná linka bude cestujúcim k dispozícii od 1. novembra,“ povedal Rovenský. „Vzhľadom na rozsah zmien v cestovaní sme pre seniorov vo veku nad 70 rokov a tiež pre držiteľov ŤZP s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji vytvorili prechodné obdobie do 31. decembra 2015 pri preprave vo vozidlách MHD a v prímestských autobusoch Slovak Lines. V tomto období sa budú môcť títo cestujúci prepravovať podľa súčasných tarifných podmienok a na preukázanie nároku na zľavu bude postačovať preukaz ŤZP resp. občiansky preukaz u občanov vo veku nad 70 rokov.“

Tarifné pásma Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji

Tarifné pásma Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji

Veľká podrobná mapa tarifných pásiem vo formáte PDF tu: Tarifné pásma Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji

Toto prechodné obdobie bude akceptované iba v bratislavskej mestskej hromadnej doprave a v prímestských autobusoch Slovak Lines a vytvorené bolo za účelom dosiahnutia plynulého prispôsobenia cestujúcich na nový spôsob prepravy.

Pre rozpoznanie miest predaja cestovných lístkov integrovanej dopravy, miesta budú označené modrou nálepkou s logom IDS BK a nápisom „Predaj cestovných lístkov“. Rovnako budú olepené označené aj prestavené automaty na nové cestovné lístky IDS BK. Pre lepšiu informovať verejnosti budú informačné materiály distribuované aj zamestnancom dopravcov a ostatným predajcom cestovných lístkov, aby v prípade potreby dokázali poradiť cestujúcemu.

Zoznam predajných miest, na ktorých je možné zakúpiť si predplatné cestovné lístky IDS BK nájdete tu.

Projekt integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji začal v júni 2013. Pre pohodlné zavedenie zmien v cestovaní a plynulé prispôsobenie sa cestujúcich novým zmenám boli II a III etapa zlúčené. Medzi nasledujúce kroky integrácie dopravy bude patriť možnosť nákupu elektronických cestovných lístkov z elektronických peňaženiek. Elektronickou peňaženkou bude pre cestujúceho bezkontaktná čipová karta s kreditom. Cestujúci si bude môcť dobiť kredit na internete, na predajných miestach dopravcov alebo priamo u šoféra v prímestských autobusoch a tiež si samostatne zakúpiť lístok priamo vo vozidle použitím označovača. Elektronické lístky budú navyše lacnejšie o 10%. Realizácia systému zakúpenia elektronického lístka je naplánovaná na jar 2016.

Viac aj tu: Pre verejnosť je prístupná webová stránka

Nové označovanie liniek

Nastane zmena v označovaní regionálnych autobusových liniek – k slovnému označeniu konečnej pribudne aj číselné označenie linky, tak ako je tomu v mestskej doprave. Bude uplatňovaný princíp označenia liniek podľa toho ktoré územie prevažne linka obsluhuje. Na Záhorie budú premávať linky číselnej rade 200, v okrese Pezinok 500, Senec 600, v smere na juhovýchod od Bratislavy 700. Tento prvok prispeje k ľahšej orientácii a nájdenia správneho autobusu. Vlakové linky budú označené písmenom S a číslom ktoré opäť označuje smerovanie vlaku (vlaková linka na Malacky bude premávať linka S20).

Aká bude výška cestovného?

Oproti súčasnému stavu, kedy na výšku cestovného má vplyv precestovaná vzdialenosť, bude cestovné odvodené od počtu precestovaných tarifných zón. Zaintegrované územie bude rozdelené do tarifných zón (každá zóna bude označená trojmiestnym číslom) čo má prispieť k jednoduchšiemu výpočtu cestovného. Navrhovanú štruktúru cestovných lístkov definuje dokument Tarifné podmienky IDS BK.

Keďže vlaky premávajú aj mimo územia buúceho integrovaného systému a máme záujem zachovať súčasný komfort pre cestujúcich, keď si dnes môžu zakúpiť v Bratislave cestovný lístok na vlak na opačnom konci Slovenka, bude v nich možné cestovať aj na súčasné lístky železničného dopravcu (duálna tarifa). Cestujúci si pri ceste vlakom bude môcť vybrať ktorá kombinácia cestovného je pre neho výhodnejšia. Takáto možnosť výberu nebude existovať u ostatných druhov dopravy (regionálna autobusová a MHD).

Cestovné lístky na jednu cestu

Cestovné lístky na jednu cestu

Nový cenník lístkov si môžete pozrieť tu: Cenník

Na nasledujúcom obrázku je znázornený príklad cestujúceho, idúceho z Gajár do Bratislavy-Ružinova. Pri svojej ceste prechádza cez zóny 260, 255, 245, 235, 225, 215, 101 a 100 (farebne vyznačené).

Príklad výpočtu cestovného po novom

Príklad výpočtu cestovného po novom

Podrobne o lístkoch tu: Zverejnili ceny lístkov v hromadnej doprave po prechode na nový systém od nedele 1. novembra 2015

Zdroj: DP Bratislava, foto: IDSBK