Snaha Dopravného podniku modernizovať okrem vozového parku aj informačné systémy dopravy a tiež komfort cestujúcich sa na území našej mestskej časti prejaví ďalšími viditeľnými krokmi.

Ako nás informoval račiansky vicestarosta a mestský poslanec Rastislav Žitný, ktorý je zároveň aj predsedom dozornej rad v Dopravnom podnik, môžeme čoskoro očakávať výmenu prístreškov na viacerých zastávkach MHD.

DPB osadí moderné prístrešky na viacerých miestach v Rači a na Východnom

“Som rád, že sa do prvej fázy harmonogramu podarilo presadiť až 8 zastávok,” povedal pre račaweb Žitný. “Po posilnení električky číslo 7 v rannej aj poobednej dopravnej špičke a nainštalovaní informačných tabúľ, je výmena prístreškov na zastávkach ďalším krokom k skvalitneniu cestovania verejnou dopravou.”

Prístrešky sa budú meniť na nasledovných zastávkach:

Rastislav Žitný

Lokomotívne depo I. (smer Východné)
Lokomotívne depo I. (smer Sklabinská)
Na Pasekách (smer Lokomotívne depo II.)
Východné (smer na Pasekách)
SOU Obchodné (smer Rybničná)
Trávna/Drevona (smer Púchovská)
Trávna/Drevona (smer Cintorín rača)
Tbiliská (smer nástupište 1)

Ďalšie miesta v okolí:

Mladá Garda ( Nám. Biely Kríž)
OD Slimák ( Tehelná nástupište )
Vozovňa Jurajov Dvor (nástupište )
Hálkova (smer Kukučínova)

Dopravný podnik DPB postupne umiestňuje na zastávkach aj nové elektronické informačné tabule. Tabule sú obojstranné štvorriadkové a šesťriadkové.

Cestujúcich informujú o odchodoch liniek MHD zo zastávok on-line. Výhodou je, že dispečing môže priamo na informačné tabule posielať správy o mimoriadnych udalostiach. “Ukazujú cestujúcej verejnosti nie plánované, ale reálne odchody liniek MHD,“ povedal riaditeľ DPB Milan Urban.

DPB osádza aj ďalšie informačné tabule

Račaweb, foto: DPB