Dopravný podnik Bratislava už v mesiaci jún 2014 naplánoval úpravu geometrickej polohy koľají v nasledovných úsekoch tratí: Račianske mýto – Ursínyho, Pionierska – Žst. Vinohrady, Nový záhon – Pekná cesta, Hečkova – Hybešova.

Práce v koľajach s otvoreným štrkovým lôžkom DPB realizoval automatickým strojným zariadením – tzv. podbíjačkou. Dňa 17.6. 2014 sa vo vozovni Krasňany realizovalo zloženie podbíjačky z prepravného návesu, ktoré sa vykonalo bez komplikácií. Samotná podbíjačka má totiž v úrovni kabín hydraulické podpery na oboch stranách, ktorými sa dokáže z prepravného zariadenia zdvihnúť a po vysunutí prepravného zariadenia spod podbíjačky sa samostatne uloží do koľaje.

podbíjačka

Práce v koľajach s otvoreným štrkovým lôžkom DPB realizoval automatickým strojným zariadením – tzv. podbíjačkou. Foto: imhd.sk

Začiatok prác sa realizoval na Račianskom mýte 20. júna a všetky boli ukončené 1.7. 2014 v skorých ranných hodinách podľa navrhnutého harmonogramu. Prínos podbíjania bol zistiteľný okamžite po podbití uceleného úseku, nakoľko použitý typ podbíjačky má vlastné záznamové zariadenie, ktorého výstupom sú dva grafy – geometria koľaje pred podbitím a po podbití.

Pozitívny prínos potvrdili aj samotní vodiči električiek ihneď po odskúšaní jázd v opravených úsekoch.

Udržaním predpísaných hodnôt geometrickej polohy koľají sa zabezpečí plynulá a bezpečná jazda električiek a zároveň sa eliminujú možné nepriaznivé vplyvy, napríklad opotrebenie koľajníc, pokles nivelety koľaje (projektovou dokumentáciou predpísaná skutočná “nadmorská” výška koľaje), pokles zvarov, či eliminácia odstredivých síl pri jazde v oblúkoch.

DPB verí, že skvalitnenie električkovej dopravy v Rači ocení aj cestujúca verejnosť, nakoľko úprava geometrickej polohy koľaje minimalizovaním smerových a výškových závad koľaje zabezpečí pokojnejšiu jazdu električkových vlakov bez výrazných otrasov a vibrácií, čím sa jazda stane komfortnejšou a pohodlnejšou.

Zároveň tieto zmeny zaregistrujú aj tí, ktorí električkou necestujú – vylepšením geometrickej polohy koľaje sa totiž zmierni aj negatívny dopad električkovej prevádzky na okolité prostredie – zníženie intenzity hluku a vibrácií vznikajúcich pri jazde električkových vozidiel.

Adriana Volfová, hovorkyňa DPB, foto: imhd.sk