Dopravný podnik Bratislava začal so zverejňovaním informácií o výkone kontrol pracovníkov prepravnej kontroly na vybraných linkách MHD. V skratke – cestujúcim prezradí, kde sa budú pohybovať niektorí revízori!

Tento týždeň môže cestujúca verejnosť stretnúť revízorov najmä na týchto vybraných linkách MHD:

II. Obvod (Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice) – linky č. 210, 202, 212, 50, 87, 8

III. Obvod (Nové Mesto, Rača, Vajnory) – linky č. 208, 61, 32, 2, 3, 5

Na týchto linkách MHD sú nasadení revízori počas celého dňa v rôznych časových intervaloch.

Odznak prepravného kontrolóra DP Bratislava

Odznak prepravného kontrolóra DP Bratislava

Cestovať bez platného cestovného lístka je drahou voľbou cestovania v MHD. Každý cestujúci, ktorý sa pri výkone kontroly nevie preukázať platným cestovným lístkom, musí podľa Prepravného poriadku a Tarify IDS BK zaplatiť pokutu.

V súčasnej dobe je pokuta vo výške 50 eur plus základné cestovné.

Cestujúci ju môže uhradiť priamo na mieste u revízora buď v hotovosti alebo prostredníctvom POS terminálu. Ak ju neuhradí na mieste, môže ju do 5 –tich pracovných dní uhradiť v sídle DPB, a.s. na Olejkárskej ulici č.1 v Bratislave v tej istej sume. Od 6. dňa sa však už výška pokuty zvyšuje na 70 eur plus základné cestovné. Ak ju cestujúci neuhradí od 6. do 30. kalendárneho dňa, pokuta je postúpená advokátskym kanceláriám.

Dopravný podnik Bratislava zverejní ďalšie informácie o kontrolách na vybraných linkách MHD na svojej webovej stránke www.dpb.sk v pondelok 16.5. 2016.

Zdroj: DP Bratislava