Až 426 uchádzačov z radov samospráv z celého Slovenska žiadalo vládu o dotáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl  a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na rok 2015 na rozšírenie kapacít materských škôl.

Materská škola Barónka je jednou z tých, ktorá musela s rekonštrukciou počkať. Teraz sa však s obnovou a rozšírením môže začať.

Materská škola Barónka je jednou z tých, ktorá musela s rekonštrukciou počkať. Teraz sa však s obnovou a rozšírením môže začať.

Napokon uspelo 113 subjektov samospráv, medzi ktorými nechýba ani mestská časť Bratislava – Rača. Tá podala žiadosť na prestavbu a rozšírenie kapacity Materskej školy Barónka, ktorá sa nedostala medzi školy a škôlky, ktoré sa rekonštruovali za nedávno získané prostriedky z eurofondov.

Musí sa meniť rozpočet

Tento rok sme rátali v rozpočte s rekonštrukciou škôlky Pri Šajbách, ale vzhľadom na pridelenie dotácie budeme musieť pripraviť zmenu rozpočtu a vyčlenené financie presunúť na škôlku Barónka. Predpokladaná výška celej investície na nadstavbu a rozšírenie o dve triedy totiž prevyšuje sumu 400 tisíc. Poskytnutá dotácie od vlády teda pokryje asi štvrtinu odhadovaných nákladov,” komentoval oznámenie o pridelení dotácií starosta mestskej časti Peter Pilinský.

Dotácia musí byť prefinancovaná a stavba zrealizovaná do 31. decembra 2016, mestská časť tak bude tento rok pripravovať projekt a ďalšie podklady na stavbu. Predpokladá sa, že deti zo škôlky na ulici Barónka  sa budú musieť pri takejto rozsiahlej rekonštrukcii a výstavbe dočasne umiestniť do iných zariadení, keďže nebude možné ponechať ich v “starej” škôlke.

Spolu pridelia 10 miliónov

Vláda spolu rozdelí v spomenutom programe sumu 10 miliónov eur. O výsledku posudzovania žiadostí v pondelok v priestoroch bývalej materskej školy na Vyšehradskej ulici v Petržalke informoval predseda vlády Robert Fico, minister školstva Juraj Draxler a starosta Petržalky Vladimír Bajan.

Informáciu o pridelení dotácií na rozšírenie škôlok z úst premiéra Fica, ministra školstva Draxlera a starostu Bajana priniesol portál teraz.sk.

Informáciu o pridelení dotácií na rozšírenie škôlok z úst premiéra Fica, ministra školstva Draxlera a starostu Bajana priniesol portál teraz.sk.

“Predpokladáme tým, že uspokojíme 113 žiadostí na celom Slovensku, že by sa malo vytvoriť toľko nových tried, do ktorých by sa malo dostať okolo 3600 detí na celom Slovensku,” informoval Fico, ktorého citoval portál teraz.sk. “Dnes škôlky naozaj vyžadujú mladé rodiny preto, aby vedeli skĺbiť pracovný život s rodinným životom,” uviedol šéf rezortu školstva Draxler.

Vďaka dotácii vznikne niekoľko úplne nových modulových materských škôl, nadstaví sa 32 existujúcich, zrekonštruuje sa 65 existujúcich a pristaví sa ďalších 18.

Zriaďovatelia by mali vyčerpať dotáciu za jeden rok. Väčšina tried nebude podľa ministra školstva pripravená v septembri, ale neskôr.

Kompletný zoznam pridelených dotácií si môžete pozrieť tu.

Informácia o pridelení dotácie Mestskej časti Bratislava - Rača pre MŠ Barónka.

Informácia o pridelení dotácie Mestskej časti Bratislava – Rača pre MŠ Barónka.

Zdroj: Račaweb, teraz.sk