Stavebný úrad v Rači začiatkom marca 2016 vydal po opätovnom prerokovaní priestupku rozhodnutie voči stavebníkovi piatich čiernych stavieb v račianskych vinohradoch, na základe ktorého ho uznal vinným zo stavebných priestupkov a udelil mu pokutu vo výške takmer 30 tisíc eur.

Čierne stavby v Rači, lokalita Fixle

Čierne stavby v Rači, lokalita Fixle

Tvrdý boj s čiernymi stavbami

Priestupky sa týkali realizácie jedného dvojpodlažného a štyroch jednopodlažných objektov bez stavebného povolenia, ktoré sa stavali v čase od 1. apríla 2014 do 31. augusta 2014. Stavby boli zrealizované až do štádia hrubých stavieb s vodomernými šachtami, centrálnou šachtou pri vstupe na pozemok a betónovým múrom pre rozvádzacie elektrické skrine a merače plynu. Priestupky zahŕňali aj opakované nerešpektovanie výzvy štátneho stavebného dohľadu.

Stavebník (Juraj Obermajer – pozn. redakcie), ktorý v Rači staval päť stavieb bez stavebného povolenia, sa voči uloženým pokutám už druhýkrát odvolal, Okresný úrad Bratislava však odvolanie zamietol. Potvrdil rozhodnutie račianskeho stavebného úradu. Podľa neho postupoval stavebný úrad procesne správne a v súlade so stavebným zákonom, ktorým je pri konaní a rozhodovaní viazaný.

Starosta Rače a mestský poslanec Peter Pilinský

Starosta Rače a mestský poslanec Peter Pilinský

Pilinský: Cítime, že to bude mať zmysel!

„V tomto boji pokračujeme ďalej a vďaka podpore zo strany iných orgánov verejnej správy cítime, že to všetko nakoniec bude mať zmysel,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský, pod ktorého vedením bojuje račianska samospráva s čiernymi stavbami v lokalite Fixle takmer dva a pol roka, pričom využila všetky možné kompetencie samosprávy.

V snahe zabrániť čiernym stavbám oslovila mnohé inštitúcie, no až v marci sa dočkala relevantnej podpory, keď Okresná prokuratúra Bratislava III na základe opätovného trestného oznámenia podala na stavebníka obžalobu vo veci prečinu  neoprávneného uskutočňovania stavbymarenia výkonu úradného rozhodnutia.

Hlavné pojednávanie, ktoré sa malo konať v júni 2016, bolo zrušené a nový termín ešte nebol vytýčený.

Viac o téme čítajte aj tu:

Developer Obermajer hovorí o šikane, lebo obec chce odstrániť jeho čierne stavby

Zdroj: MČ Bratislava – Rača