Dlhoročná prednostka miestneho úradu v Rači a neskôr vedúca strategického oddelenia na magistráte hlavného mesta SR Bratislavy Dagmar Kramplová sa rozhodla poukázať na niektoré nejasnosti okolo nedávno odsúhlasených zvýšených daní z nehnuteľnosti. V súvislosti s nimi už podala aj podnet na krajskú prokuratúru.

Pred koncom roka primátor Vallo predložil mestskému zastupiteľstvu návrh na zvýšenie daní z nehnuteľností a mestskí poslanci zvýšenie daní odsúhlasili. Aký máte názor na tento krok?

V komunálnej politike sa pohybujem už pomerne dlho a dovolím si tvrdiť, že s takýmto zvýšením daní, dokonca aj o vyše ako 100%, a takým neslušným a škandalóznym spôsobom ako sa to udialo v decembri minulého roku v Bratislave, som sa skutočne nestretla. Stratégiou bolo čo najvyššie zvýšenie daní, ihneď a aby sa o tom na verejnosti čo najmenej rozprávalo. Nadôvažok boli vyššie dane schválené v rozpore so zákonom.

Mesto a mestské časti vraj nemajú dostatok peňazí a nebudú vedieť zostaviť rozpočet, ak dane takýmto markantným spôsobom nezvýšia…

Jednoznačne nesúhlasím. Mesto dostalo niekoľkonásobne viac peňazí ako pred dvoma rokmi, dostalo dotáciu od vlády a odpustenie desaťmiliónového dlhu. Ak to nevedia robiť, ak nevedia zostaviť rozpočet, tak nech idú od toho radšej preč. Vládnuť tým, že budeme ľuďom vyberať posledné haliere z vrecka, to vie každý. Ale nie každý vie rozumne a dobre hospodáriť.

Dagmar Kramplová

Môžete potvrdiť, že ste nedávno podali podnet na Krajskú prokuratúru v Bratislave so žiadosťou o zrušenie tejto novely všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti?

Toto VZN, ktorým mestskí poslanci zo strán PS/Spolu, OĽANO, SaS, Za ľudí, schválili zvýšenie daní z nehnuteľnosti v meste nie je jediné, pri ktorom primátor Vallo nedodržal zákon a zastupiteľstvo ho aj tak schválilo. Tancovanie na hrane zákona, respektíve aj porušenie zákona sa stáva pracovnou metódou Teamu Vallo a jeho spojencov. Rozhodla som sa preto podať podnet na krajskú prokuratúru, aby krajský prokurátor vydal protest proti so žiadosťou o zrušenie tohto nezákonného a nemorálneho VZN o dani z nehnuteľnosti.

Daň z nehnuteľnosti má na rok 2020 stúpnuť v prípade bytov na dvojnásobok

Hovoríte, že mestské zastupiteľstvo schválilo VZN o dani z nehnuteľnosti v rozpore so zákonom. Kde vidíte porušenie zákona?

Zákon o Bratislave hovorí o tom, že v Štatúte hlavného mesta sa určia kompetencie a povinnosti hlavného mesta a mestských častí, kto je za čo zodpovedný. Štatút ustanovuje v prípadoch ako sú napríklad aj dane z nehnuteľnosti povinnosť primátorovi žiadať o stanovisko miestne zastupiteľstvá mestských častí a následne ich musí prerokovať mestské zastupiteľstvo ešte pred schvaľovaním návrhu VZN. No a tu je pes zakopaný. Primátor Vallo sa rozhodol, že nepožiada jednotlivé miestne zastupiteľstvá o ich stanovisko k predloženému návrhu a aj napriek tomu, že tieto stanoviská neboli predložené na mestské zastupiteľstvo, návrh na zvýšenie daní z nehnuteľnosti bol na mestskom zastupiteľstve prerokovaný a bol aj schválený.
Primátor Vallo túto povinnosť nesplnil, hoci je mu známa. Snažil sa obísť zákon požiadaním starostov o ich názor, ale ten nenahrádza stanovisko miestnych zastupiteľstiev, t.j. poslancov.

Nemohlo ísť o nejaký omyl, ktorý by sa dal ospravedlniť?

V žiadnom prípade. Po prvé, zástupca verejnej správy musí konať vždy len a len v súlade so zákonom a po druhé, primátor Vallo a jeho vedenie úradu už predkladali na rokovanie mestského zastupiteľstva návrhy, ku ktorým bolo potrebné vyjadrenie zastupiteľstiev miestnych častí, a tieto si vyžiadal. Čiže mu je táto povinnosť dobre známa. Len sa im akosi pri zvyšovaní daní nehodila.

Čo teda viedlo vedenie mesta k tomu, že tento krát takto nepostupovalo?

Najpravdepodobnejšia odpoveď je tá, že chcel čo najviac urýchliť zvýšenie daní, čo najviac ho zakryť a čo najmenej o tomto nepríjemnom kroku informovať verejnosť. Nebolo v záujme primátora a vedenia magistrátu a pravdepodobne aj niektorých poslancov, aby sa tento návrh zverejňoval ešte aj ako program rokovania v každej mestskej časti. Ak by totiž celý proces išiel tak, ako mal, diskusia k tomuto by bola oveľa väčšia a určite aj kritickejšia. Pravdepodobne si na meste mysleli, že si to nikto nevšimne a že im to prejde tak, ako im už niektoré veci prešli – v rozpore so zákonom.

Primátor Matúš Vallo oznámil,l že sa na zvýšených daniach dohodol so starostami. V popredí Zuzana Aufrichtová (Staré Mesto), Jozef Krúpa (Záhorská Bystrica), Michal Drotován (Rača).

Viete dať aj iný príklad, kedy podľa vás mesto porušuje zákony?

Napríklad aj VZN o zmene časti Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie bolo schválené v rozpore so zákonom. V tomto prípade to progresívcom prešlo, tak si mysleli, že môžu takto konať aj naďalej. Ale zvýšenie daní a navyše o tak veľkú sumu je obrovský zásah do práv a peňaženiek občanov Bratislavy, že nie je možné nechať to len tak bez povšimnutia.

Okrem sledovania diania v komunálnej politike kandidujete do národnej rady na kandidátke SNS. Čím sa chcete prioritne zaoberať v parlamente?

Slušný a spokojný život človeka v každej jeho etape a situácii je pre mňa na prvom mieste. Som presvedčená, že práve v sociálnej oblasti musí byť štát veľmi silný a musí sa vedieť postarať o svojich obyvateľov. Položme si otázku: Kto je to vlastne štát? Štát sme my, všetci obyvatelia a je preto na nás aké priority si určíme. Ja som presvedčená, že pri všetkých rozhodnutiach je treba vidieť človeka a čo toto moje rozhodnutie s jeho životom urobí. Pre mňa je prioritná sociálna oblasť, ale nie len v jej základných otázkach života ako sú rôzne dávky a potreba opatery, ale aj jej vyššia nadstavba, ako dostupnosť bývania, dostupnosť predškolských a školských zariadení, dostupnosť športových možností pre každého, kultúra a podobne. Ak existujú oblasti, ktoré pre ľudí zabezpečuje samospráva a tá v tejto úlohe zlyháva, mal by do tohto procesu vstúpiť silný štát.

Račan, foto archív DK