Fontána na Plickovej ulici s názvom Rozprávka – Dráčik od Ing. arch. Jozefa Slíža a akad. mal. Ivana Vychlopena má nový vzhľad. Poškodenú fontánu vynovila mestská organizácia Generálny investor Bratislavy a od júna 2016 je nielen v plnej prevádzke, ale má aj nový estetický vzhľad s modernými prvkami.

Oprava po vyše 40 rokoch

Fontána pozostávajúca zo štvorcového bazéna obloženého keramickým obkladom, z ktorého vystupuje vysoká plastika stvárňujúca motív tulipána  a obláčikov nebola komplexne opravovaná od roku  1973.

Vodná hladina pôvodne vytvárala pri odraze slnečných lúčov na soche v strede skulptúry zaujímavú hru odleskov. Vlnenie nadol striekajúcej vody opticky dávalo do pohybu dráčika na farebnej mozaike. Žiaľ, z keramickej mozaiky toho veľa nezostalo. Ak by mala byť fontána zrekonštruovaná v pôvodnej umeleckej podobe, vyžiadalo by si to pozornosť umeleckých reštaurátov.

„Obklad bazéna bol značne poškodený, rozbitý a  vo veľkej miere chýbal.  Preto nielen z dôvodu zlého technického stavu fontány, ale aj  nespokojnosti obyvateľov, sme pristúpili k jej obnove. Vynovená fontána bola uvedená do prevádzky v júni 2016,“ povedal riaditeľ mestskej organizácie Generálny investor Bratislavy Vladimír Gašperák.

Fontána pred a po rekonštrukcii:

Fontána Rozprávka - Dráčik pred opravou.

Fontána Rozprávka – Dráčik pred opravou.

Fontána na Plickovej ulici s názvom Rozprávka - Dráčik od Ing. arch. Jozefa Slíža a akad. mal. Ivana Vychlopena má nový vzhľad.

Fontána na Plickovej ulici s názvom Rozprávka – Dráčik od Ing. arch. Jozefa Slíža a akad. mal. Ivana Vychlopena má nový vzhľad.

Známy architekt z Rače

Jeden z autorov fontány – Ing. arch. Jozef Slíž – ktorý projektoval viaceré známe stavby na Slovensku vrátane odborárskej zotavovne ROH na Donovaloch (dnes Apartment Hotel Almet), v Rači žil. A až do svojej smrti býval na Úžinách v jednom z radových rodinných domov.

Spolok architektov Slovenska (SAS) mu udelil prestížnu Cenu Dušana Jurkoviča, ktorá sa udeľuje autorovi alebo autorskému kolektívu za realizované architektonické alebo urbanistické dielo , ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej alebo urbanistickej tvorby na Slovensku.

Architekt Jozef Slíž realizoval v 70-tych a 80-tych rokoch niekoľko kultúrno-spoločenských domov – v Dunajskej Strede (v roku 1978 zaň dostal Cenu Slovenského zväzu architektov – dnešnú cenu Dušana Jurkoviča). Výrazná štrukturalisticky členená hmota je dominantou hlavného námestia. V kultúrnom dome sú rôzne priestory – popri divadelnej sále a kine aj knižnica, klubovne a reštaurácia.

Podobné členenie, až expresívny architektonický výraz majú i ďalšie jeho realizácie. Kultúrny dom v Šamoríne (1982), kultúrny dom v Tešedíkove, kultúrny dom v Mútne či bratislavskej Trnávke.

Dvojica architektov Slíž-Grebertová realizovala aj školské stavby – Gymnázium na Tomášikovej ulici, 22 triednu školu v Petržalke.

Bol aj autorom sídliska Barónka v Rači, či zotavovne na Donovaloch.

Fotogaléria: Fontána Rozprávka – Dráčik

Fontána pozostáva zo štvorcového bazéna obloženého keramickým obkladom, z ktorého vystupuje vysoká plastika stvárňujúca motív tulipána a obláčikov.

Fontána pozostáva zo štvorcového bazéna obloženého keramickým obkladom, z ktorého vystupuje vysoká plastika stvárňujúca motív tulipána a obláčikov.

Vodná hladina pôvodne vytvárala pri odraze slnečných lúčov na soche v strede skulptúry zaujímavú hru odleskov. Vlnenie nadol striekajúcej vody opticky dávalo do pohybu dráčika na farebnej mozaike. Žiaľ, z keramickej mozaiky toho veľa nezostalo.

Vodná hladina pôvodne vytvárala pri odraze slnečných lúčov na soche v strede skulptúry zaujímavú hru odleskov. Vlnenie nadol striekajúcej vody opticky dávalo do pohybu dráčika na farebnej mozaike. Žiaľ, z keramickej mozaiky toho veľa nezostalo.

Fontána Rozprávka - Dráčik sa nachádza na Plickovej ulici pri detskom ihrisku a parku.

Fontána Rozprávka – Dráčik sa nachádza na Plickovej ulici pri detskom ihrisku a parku.

Zdroj: GiB, Račaweb.sk, foto: Račaweb, GiB, archív