Opäť krok k lepšiemu životnému prostrediu! Dobrá správa pre obyvateľov Rače prichádza z Dopravného podniku, ktorý na  frekventovaných linkách – 52 a 65 v Rači a 53 v okolí (Vajnory, Zlaté piesky) čoskoro nasadí najmodernejšie elektrobusy.

Bratislavský dopravný podnik získal z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) prostriedky na nákup 18 elektrobusov. Žiadosť o NFP schválil Riadiaci orgán pre IROP, t. j. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Hlavné mesto SR Bratislava bolo súčinné v procese hodnotenia žiadosti. Na nákup elektrobusov je vyčlenených 9,5 mil. eur z Európskeho fondu rozvoja regiónov pre obdobie 2014- 2020 a štátneho rozpočtu SR.

Elektrobusy sú ďalším krokom k ekologickejšej a zelenšej Bratislave. Zároveň zvýšia atraktivitu a komfort verejnej dopravy na úkor individuálnej dopravy. Ide o ďalší úspešný projekt, ktorý v rámci nášho oddelenia SORO administrujeme, “ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Obnovu vozového parku oznámili primátor Ivo Nesrovnal, generálny riaditeľ DP Milan Urban a predseda Dozornej rady DP Rastislav Žitný.

Do júna 2018

Z finančného príspevku DPB a. s. obstará ekologické a nehlučné autobusy na elektrický pohon. Pôjde o 16 elektrobusov sólo s dĺžkou 12 metrovdva mini elektrobusy s dĺžkou 9 metrov. Všetky budú nízkopodlažné, klimatizované, vybavené modernými technológiami vrátane wi-fi. Elektrobusy by mal dopravný podnik obstarať do konca roka. Do premávky budú nasadzované postupne, všetky najneskôr do júna 2018.

„Elektrobusy nahradia autobusy s naftovým spaľovaním, čím dosiahneme zníženie emisií pri prevádzke autobusových liniek v environmentálne zaťažených mestských častiach a rovnako aj v relaxačných zónach. Tento moderný a perspektívny spôsob hromadnej dopravy je prejavom spoluúčasti Dopravného podniku ako prevádzkovateľa verejnej dopravy k mestom presadzovanému projektu Smarty City,“ uviedol generálny riaditeľ DPB a.s Milan Urban.

Takto vyzerá elektrobus Škoda Perun, ktorý premáva v Třinci či v Šali. (Ilustračné foto)

Takto vyzerá elektrobus Škoda Perun, ktorý premáva v Třinci či v Šali. (Ilustračné foto)

Elektrobus SOR

Elektrobus SOR už má za sebou aj predvádzacie trasy v Bratislave.

Eko, elektro a s wi-fi

Nové mini elektrobusy plánuje dopravný podnik nasadiť na linkách č. 27 a 151, ostatné budú nasadzované napríklad na linkách č. 43, 52, 53, 65, 66, 80 a 94. K tomu, aby elektrobusy začali jazdiť v uliciach Bratislavy, je potrebné vybudovať elektronabíjaciu infraštruktúru.

Elektronabíjacie stanice budú primárne vo vozovni Krasňany, ale aj vo vozovni Jurajov Dvor. Súčasťou projektu je aj vybudovanie dvoch nabíjacích miest na trase elektrobusov.

„Našim cieľom je zlepšiť kvalitu životného prostredia formou atraktívnejšej a ekologickejšej verejnej dopravy. Celkovo je pre celé Slovensko vyčlenených 21,2 miliónov eur pre mestá Bratislava, Žilina a Košice. Okrem 18 elektrobusov v Bratislave pribudne 9 nízkoemisných dieslových a 9 elektrických vozidiel v Košiciach a ďalších 22 vozidiel v Žiline, z toho 16 na hybridný pohon, 2 na elektrický a 14 nízkoemisných dieslových,” uviedol Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP bolo v rámci hlavného mesta zriadené v máji 2015 na základe uznesenia vlády SR. Svoje delegované právomoci vykonáva oddelenie v rámci mestského funkčného územia mesta Bratislava. Riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Oddelenie sprostredkovateľského orgánu na hlavnom meste rieši projekty z oblasti školstva a sociálnych vecí, bezpečnej a ekologickej dopravy či kultúry a kreatívneho priemyslu.

Predstavitelia magistrátu, DP Bratislava a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznámili nákup elektrobusov pre Bratislavu.

Zdroj: DP Bratislava