Škola je z roka na rok krajšia! Po rekonštrukcii Základnej školy a Materskej školy J. A. Komenského na Hubeného ulici v Krasňanoch prišlo vedenie s novým nápadom – zrevitalizovali časť školského dvora a vytvorili v ňom za pomoci príspevku z mestskej časti ako aj spolupráce s rodičmi a televíziou JOJ útulnú záhradu.

Novú záhradu slávnostne otvorili za účasti vedenia školy, starostu Petra Pilinského, poslancov miestneho zastupiteľstva, podporovateľov a samozrejme riaditeľky ZŠ a MŠ Tatiany Kizivatovej.

Fotogaléria:

Zdroj: MÚ Bratislava – Rača