Cestovanie v nočných spojoch sústavne znepríjemňujú vodičom aj cestujúcim rôzni podgurážení pasažieri. Potvrdzuje to aj hlásenie zo stredy 20. augusta 2014.

O 3:05 hodine nadránom sa podarilo zabrániť incidentu medzi cestujúcim pod vplyvom alkoholu, ktorý verbálne napadal cestujúcich a vyhrážal sa vodičovi nočnej linky. K udalosti došlo v Rači na konečnej zastávke Na pantoch, kde vodič nočnej linky číslo N 55 odmietol nástup cestujúcemu, ktorý javil známky požitia alkoholu alebo inej návykovej látky.

Vzhľadom k tomu, že vodič už tohto neprispôsobivého cestujúceho zaznamenal počas jazdy na konečnú Na pantoch, kedy svojim chovaním obťažoval ostatných cestujúcich, odmietol jeho nástup späť pri trase zo zastávky do centra mesta.

Vodič nočného spoja z obavy o bezpečnosť ostatných cestujúcich a svoje zdravie zalarmoval dispečing, ktorý vyslal na miesto udalosti zásahovú jednotku.

Vodič nočného spoja z obavy o bezpečnosť ostatných cestujúcich a svoje zdravie zalarmoval dispečing, ktorý vyslal na miesto udalosti zásahovú jednotku.

Vodič konal správne, nakoľko je v rozpore s Prepravným poriadkom prepravovať cestujúcich, ktorí sú ostatným cestujúcim na obtiaž, javia známky požitia alkoholu či iných návykových látok. Následne sa však tento cestujúci zažal verbálne vyhrážať vodičovi.

Ten z obavy o bezpečnosť ostatných cestujúcich a svoje zdravie zalarmoval dispečing, ktorý vyslal na miesto udalosti zásahovú jednotku, aby sa zabránilo ďalšiemu incidentu, obťažovaniu cestujúcich, respektíve napadnutiu vodiča. Zásahová jednotka vykonala opatrenia na ochranu vodiča a cestujúcich.

Podnapitému cestujúcemu, ktorý na vodiča čakal v Rači nebolo umožnené nastúpiť do vozidla. Spoj vykonal odchod načas v zmysle platného CP.

Dopravný podnik Bratislava sa denne stretáva so situáciami, kedy cestujúci pod vplyvom alkoholu obťažujú cestujúcich, či dokonca verbálne napadajú vodičov. Avšak v zmysle Prepravného poriadku nemôže cestovať občan pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky v MHD, lebo ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Taktiež vzhľadom na momentálnu indispozíciu by mohlo prísť k jeho zraneniu pri páde vo vozidle.

Prepravný poriadok DPB, a.s.
Článok 5

Vylúčenie osoby z prepravy

1. Do vozidla nemá prístup alebo z prepravy môže byť vylúčená osoba javiaca príznaky nadmerného požitia alkoholických nápojov alebo iných návykových látok a osoba, ktorá pre chorobu a mimoriadne znečistenie odevu, alebo z iných dôvodov môže byť spolucestujúcim na ťarchu.

Zdroj: Mgr. Adriana Volfová, DP Vratislava