Dynamika podnikateľského prostredia, v ktorom sa dokázal so svojou malou kozmetickou firmou, ho utvrdila v tom, že ak má človek plán a vytrvalosť, dokáže svoje vízie presadiť. V minulosti úspešný športovec a šampión v bojovom umení Muay Thai Ján Polakovič (29) sa aj vďaka študentskej praxi na miestnom úrade rozhodol naplno venovať verejnému životu. Prvým krokom v jeho predsavzatí urobiť Raču ešte lepším miestom pre život je túžba získať mandát poslanca v miestnom a mestskom zastupiteľstve.

Ľudí pod 30 rokov nie je v račianskej politike veľa. Prečo sa sa rozhodli vstúpiť do týchto vôd a snažíte sa získať dôveru ľudí vo voľbách?

Vždy som chcel mať možnosť ovplyvňovať prostredie a dianie v Rači. Žijem tu od narodenia, mám tu priateľov, rodinu a jedného dňa tu chcem vychovávať svoje deti. Preto je pre mňa mimoriadne dôležité, aby bola Rača dobrým miestom pre život. Sám mám pocit, že o politiku sa zaujíma stále menej mladých ľudí. Je to škoda, mladí ľudia sú naša budúcnosť a potrebujeme si vychovať novú generáciu politikov. Verím, že inšpirujem ďalších a angažovaných mladých ľudí bude v politike pribúdať.

Ján Polakovič

Akú známku na vysvedčení by ste dali vedeniu Rače za výsledky v posledných 8 rokoch?

Známky som nemal rád ani v škole :) Preto by som to zhrnul tak, že v Rači sa za uplynulé obdobie urobilo veľa dobrých vecí. Či už ide o zrekonštruované školy, škôlky, detské ihriská, nové športoviská, ale aj ďalšie zaujímavé projekty, pri ktorých som aj ja mal možnosť stáť, ešte ako zamestnanec miestneho úradu. U ľudí však prirodzene rezonujú skôr témy spojené s negatívnymi emóciami. V niektorých prípadoch je to objektívne, v iných prípadoch som prekvapený, ako skreslené, až zavádzajúce informácie sú im z rôznych strán podsúvané. Verím, že sa niektoré veci dali spraviť inak, možno lepšie, ale aj to je dôvod prečo som sa rozhodol kandidovať. Komplexne však posledných 8 rokov, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, hodnotím pozitívne.

Viac o téme aj tu: Maliar Vojtech Polakovič a jeho odkaz Račanom

Pracovali ste už ako študent na miestnom úrade, mali ste teda možnosť vidieť jeho fungovanie aj z druhej strany. Ako by ste ho priblížili bežnému Račanovi?

Na miestnom úrade pracuje tím šikovných a zapálených ľudí. Investujú do svojej práce veľa energie a úsilia, častokrát čelia prekážkam a musia hľadať riešenia zdanlivo neriešiteľných situácii. Ja som na miestnom úrade začal praxovať ako študent vysokej školy. Videl som v tejto práci zmysel a tak som ostal ešte ďalšie štyri roky, po skončení štúdia. Získal som množstvo cenných skúseností ohľadom fungovania samosprávy a som presvedčený, že pre mňa na prípadnej poslaneckej stoličke bude táto skúsenosť prínosom.

Ján Polakovič s priateľkou Norou rozbehli kozmetickú firmu

Ste spolumajiteľom úspešnej malej začínajúcej firmy. Dokážete si popri všetkých povinnostiach nájsť v prípade zvolenia čas aj na prácu poslanca?

Ján Polakovič je šampiónom v bojovom umení Muai Thai

Mnoho poslancov sa označuje za nezávislých. Pre mňa ide politická nezávislosť ruka v ruke s finančnou nezávislosťou. Len ak je politik nezávislý na peniazoch z verejnej správy, môže si dovoliť robiť politicky slobodné rozhodnutia. Aj preto som sa s priateľkou rozhodol založiť firmu na výrobu prírodnej kozmetiky Pimp Your Body. Som rád, že firme sa darí. Dnes už tam pôsobím prevažne z pozície manažéra. Nemám fixnú pracovnú dobu a prácu si viem rozvrhnúť tak, aby som ju dokázal spojiť s výkonom poslaneckej funkcie.

Aké témy by ste chceli ako zástupca mladšej generácie na pôde zastupiteľstva riešiť a presadzovať?

Jednou z hlavných tém je vrátenie budovy bývalej školy Plickovej a jej areálu späť do rúk Račanom. Z pohľadu rozvoja sociálnej infraštruktúry považujem tento objekt pre Raču za mimoriadne dôležitý. Dovolím si vysloviť obavu, že práve tento priestor môže byť lákadlom pre developerov a jeho prepadnutie v ich prospech nesmieme dopustiť. Určite chcem aktívne podporovať budovanie športovísk, rozvoj škôl a škôlok, zveľaďovanie viníc, riešenie parkovacej politiky… Ale nerád by som mal v tomto momente ústa plné sľubov. Budem rád, ak za mňa budú hovoriť výsledky po skončení volebného obdobia. Už teraz sa však viem zaviazať, že budem aktívne riešiť každú aktuálnu tému a postavím sa vždy za to, čo je najlepšie pre Raču.

Mgr. Ján Polakovič

20.5. 1989, Bratislava
Povolanie: Manažér
Záujmy: Rodina, priatelia, šport, zvieratá, politické dianie

Nezávislí poslanci v Rači, horný rad zľava: Miloš Máťuš, Ján Polakovič, Juraj Madzin. Dolný rad zľava: Ivan Vrana, Milan Abel, Rudolf Ivičič.