RAČA – Začiatkom roka zaznamenala Mestská časť Bratislava-Rača niekoľko pozitívnych správ. Predstavujú veľkú šancu na ďalšie zlepšovanie životného prostredia v obci, možností na aktívne trávenie voľného času a tým aj zvyšovanie ceny našich nehnuteľností. Jednou z nich bola informácia, že ministerstvo pôdohospodárstva odsúhlasilo pridelenie dotácie 617 493 eur z eurofondov na výstavbu Malokarpatskej cyklomagistrály v réžii troch susedných obcí – Rače, Vajnor a mesta Svätý Jur. O detailoch tohoto úspechu hovorí pre spravodaj Račan Jozef Mórik – štatutár združenia JuRaVa.

Môžete stručne opísať projekt Malokarpatskej cyklomagistrály?
Projekt cyklotrasy spája dve mestské časti Bratislavy – Raču, Vajnory a mesto Svätý Jur. Prechádza  intravilánmi a extravilánmi obcí, vedie popod vinice a hrádzou Šúrského kanála. Je prvou časťou plánovaného nultého cyklistickeho okruhu okolo Bratislavy.

V minulosti bol celý projekt prakticky pred krachom… Čo sa vtedy stalo?
Bohužiaľ bývalé vedenie Rače sa rozhodlo tesne pred podaním žiadosti na financovanie projektu vystúpiť zo združenia pre mňa z nepochopiteľných dôvodov. Motív tohto konania doteraz nepoznám. Rača vtedy nechala zvyšných dvoch partnerov v ťažkej situácií.

Jozef Mórik, štatutár združenia JuRaVa

Jozef Mórik, štatutár združenia JuRaVa

Čo všetko sa za vyčlenené peniaze plánuje vybudovať?
Budú sa budovať nové úseky, rekonštruovať staré, pribudnú značenia po celej dĺžke  a informačné tabule. Trasa prechádza intravilánmi obcí a využíva jestvujúce komunikácie, lebo sme chceli dostať cyklistov aj do našich pekných centier. Mimo obcí trasa prechádza jestvujúcimi cestami, ako je stará vinohradnícka cesta na Svätý Jur, Šúrska hrádza, stará spojnica medzi Vajnormi a Svätým Jurom. Pribudnú niektoré novovybudované úseky vo viniciach a popri hlavných cestách.

Prečo trvalo takmer tri roky, kým sa o pridelení dotácie rozhodlo?
Proces čerpania eurofondov je u nás taký komplikovaný a náročný, že trvá niekedy neprimerane dlho. Podmieňuje ho množstvo zmlúv a rozhodnutí zo strany verejných a štátnych orgánov, ktoré sa riadia vlastnými pravidlami či zákonmi a tieto častokrát nie sú zlučiteľné ani medzi sebou… Potom sa musia hľadať komplikované riešenia, čo trvá veľmi dlho. Práve prvé podanie projektu , ktoré nebolo úspešné, narazilo po predčasných voľbách v roku 2013 na takéto problémy zo strany štátných orgánov.

Ako dlho ste boli ako štatutár platený združením pri príprave cyklotrasy a čo všetko táto práca obnášala?
Nie som platený za vykonávanie funkcie štatutára združenia, tú vykonávam bezplatne. Odmenu som dostával 14 mesiacov, teda len počas prípravy projektu, za ktorý som zodpovedal. Mojou náplňou bolo aj zastrešenie celej žiadosti po odbornej stránke, ale najmä v súvislosti s prípravou  nájomných zmlúv, získania povolení od štátnych a verejných orgánov, technického riešenia s projektantom trasy a množstvo ďalších úkonov.

Koľko ľudí na projekte okrem vás pracovalo?
Na projekte sa výrazne podieľal poradca starostu Vajnor Mário Schwab, prednostka Svätého Jura Mariana Fiamová a množstvo ďalších zamestnancov úradov z Vajnor, Svätého Jura a Rače, ako aj obaja starostovia resp. primátor.

Pôvodne vraj mala byť cyklotrasa oveľa drahšia. Ako sa podarilo znížiť odhadovaný rozpočet o takmer 20 percent?
Pôvodný rozpočet  bol vyčíslený až na 1 080 000 eur. Maximálna výška dotácie na jeden projekt však bola stanovená na 800 000 eur. Keďže sme boli nad povoleným limitom o 280 000 eur, rozhodli sme sa urobiť transparentné elektronické verejné obstarávanie v réžii Mária Schwaba. V ňom sa nám podarilo vysúťažiť spomedzi 14 uchádzačov cenu zhruba 680 000 eur, čiže konečná úspora predstavuje nie 20%, ale takmer 40%!

Ktorý úsek cyklomagistrály je z hľadiska nákladov najnáročnejší?
Ide hlavne o úseky, ktoré bolo komplikované zazmluvniť a získať nájomné zmluvy, pretože mnohé mali nevysporiadané vlastnícke vzťahy.Vyzdvihnúť chcem úsek v Rači na konečnej električiek za Komisárkami, kde vzhľadom na súkromné vlastníctvo pozemkov a zamýšľanú realizáciu budúceho projektu, bolo potrebné presvedčiť investora o prínose cyklotrasy pre obec aj akýkoľvek budúci projekt. Nebyť dohody, cyklotrasa by ostal stáť na konci či začiatku Rače a cyklisti by museli prechádzať nebezpečnú štvorprúdovú cestu. Investor sa našťastie postavil k projektu ústretovo a prenajal nám pozemky na 20 rokov za jedno euro ročne! Len tu je úspora za výkup pozemkov takmer 100 000 eur, nehovoriac o tom, že s cyklotrasou nemusel vôbec súhlasiť…

Kedy sa začne s výstavbou a kedy by sa mali po cyklomagistrále previezť prví cyklisti?
S výstavbou by sa malo začať okamžite ako projekt prejde ešte všetkými kontrolami zo strany štátnych orgánov. Pevne dúfam, že sa začne realizovať najneskôr do júna. Odhadovaná doba výstavby je asi 5-7 mesiacov, záležať to samozrejme bude aj od počasia.

Bude cyklomagistrála určená aj korčuliarom prípadne rekreačným bežcom či chodcom?
Nemôžme nikomu zakazovať ju využívať. No každý musí mať na mysli, že je prioritne určená pre cyklistov, preto s tým treba rátať najmä z pohľadu vlastnej bezpečnosti. Okrem toho sú tam aj úseky, ktoré počas sezónných prác využívajú aj vinohradníci na prístup do viníc, čiže bude potrebný vzájomný rešpekt.

Na čom bude po tomto úspechu pracovať združenie JuRaVa v budúcnosti?
Na začiatku sme si povedali, že najskôr dokončíme jeden projekt a potom si spoločne sadneme a povieme si čo bude ďalšou úlohou združenia. Projektov môže byť z oblasti podpory kultúry, vinohradníctva, športu a nášho regiónu ako celku viac. Treba si po spoločnej dohode opäť vybrať ten najlepší.

FOTOGALÉRIA: