Vyjadrenie MČ Rača k zámeru navrhovateľa Račany Rosso