Zatiaľ posledné voľby do samospráv obcí sa uskutočnili v novembri 2010. Hlasovanie voličov určilo nového starostu Mestskej časti Bratislava – Rača, ktorým sa po Jánovi Zvonárovi stal Peter Pilinský (Strana zelených).

Zároveň si obyvatelia vybrali aj 14 poslancov do miestneho zastupiteľstva, z toho 9 za Raču, 3 Krasňany a 2 za Východné.

Kontakty:

Starosta MČ Bratislava – Rača

Peter Pilinský

e-mail: starosta@raca.sk, peter.pilinsky@raca.sk
Telefón: 02/49 20 05 11

Poslanci Miestneho zastupiteľstva

Volebný obvod č.1, Rača

Miloslav Jošt
SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS
Telefónne číslo: 02/325 53 000
jostmiloslav@yahoo.com

Tibor Šimoni
SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS
Telefón, mobil: 0917 33 00 00, email: simoni@hepslovakia.sk

Eduard Brychta
Tel.: 0905/468 943, email: eduard.brychta@gmail.com

Mário Khandl
SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS
Tel.: 0905/014 262, email: mario.khandl@gmail.com

Michal Drotován
SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS
Tel.: 0903/744 408, email: drotovan@yahoo.com

Michal Hrdlička
SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS
Tel.: 0902/717 303,

Karol Štofira
SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS
Tel.: 0944/407 106, email: karol.stofira@gmail.com

Juraj Madzin
Smer-SD, Most-Híd, SZS
Tel.: 0905/107 783, email: juraj.madzin@gmail.com

Ján Mesároš
Strana zelených
Tel.: 0903/752 010, email: janmesaros350@gmail.com

Miloš Máťuš
Strana zelených
Tel.: 0905/202 818, email: matus@vinomatus.sk

Volebný obvod č.2, Krasňany

Milan Andráš
nezávislý
Tel.: 0905/294 361, email: andras@fa.stuba.sk

Lenka Antalová – Plavuchová
SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS
Tel.: 0907/330 737, email: plavuchova@chello.sk

Jana Radošinská
Smer-SD,
Most-Híd, SZS
Tel.: 0905 416 943, email: jana.radosinska@post.sk

Volebný obvod č.3, Východné ( Rendez )

Cyril Sekerka
Smer-SD,
Most-Híd, SZS
Tel.: 02/4488 6518

Katarína Dobiášová
nezávislá
Tel.: 0911/881 389, email: dobiasova@vajnory.sk