Výstavba plánovaného diaľničného obchvatu Bratislavy D4 a s ním súvisiacej rýchlostnej komunikácie R7 sa dotkne aj viacerých existujúcich či plánovaných cyklotrás. Najviac dotknutou počas samotnej výstavby ale aj po jej dokončení bude pravdepodobne JuRaVa, ktorá sa nachádza na rozhraní Rače, Vajnôr a Svätého Jura.

Ale aj ďalšie úseky ako Mimoúrovňová križovatka Prievoz či most ponad Dunaj pri Rusovciach vyvolávali otázniky zo strany cyklistov. Teraz konzorcium D4R7 Construction zverejnilo nové vizualizácie, ktorá dávajú na mnohé otázky odpovede.

Na JuRaVe vybudujú obchádzku

Konzorcium D4R7 musí ešte pred začiatkom výstavby križovatky vybudovať na JuRaVa plnohodnotnú náhradnú trasu cez vinohrady. Ani po dokončení a otvorení križovatky nebude JuRaVa zrušená, ale sa z náhradnej trasy presunie na nové úseky, ktoré budú súčasťou mimoúrovňovej križovatky, pričom aj náhradná trasa ostane cyklistom naďalej k dispozícii.

„D4R7 má v stavebnom povolení podmienku vybudovania preložky Malokarpatsko – šúrskej cyklotrasy JuRaVa. Až následne môže začať s výstavbou MUK Rača. Zverejnenú trasu sme im odobrili, celú sme ju prešli a dohodli nevyhnutné stavebné úpravy. Trasovanie odobril aj dopravný inšpektor,“ povedala pre spravodaj Račan Mária Fiamová zo Sv. Jura, ktorá bola súčasťou rokovaní, keďže sa stavba MUK nachádza v katastri Vajnôr a Sv. Jura.

JuRaVa po dokončení MÚK Rača

D4R7: Riešenie cyklotrasy JuRaVa pri Mimoúrovňovej križovatke Rača

Mimoúrovňová križovatka Rača po dokončení – aj s plánovaným tunelom cez Malé Karpaty.

Podľa Fiamovej sú už v ich katastri vybavené všetky povolenia a súhlasy s rekonštrukciou.

„Po našich pozemkoch – vinohradníckych cestách – budú povinní robiť povrch z asfaltovej drte. Kvalita cesty sa teda oproti súčasnému stavu vysoko zvýši. Mne osobne sa nové trasovanie páči, i keď pre kopcovitejší terén nebude také jednoduché pre rodiny s deťmi. Ale za ten výhľad to bude stáť,“ vraví na margo budovania náhradnej trasy.

D4R7: Riešenie cyklotrasy JuRaVa počas výstavby – náhradná trasa cez vinohrady.

Neskôr po dokončení mimoúrovňovej križovatky bude samotná JuRaVa trvalo riešená ako súčasť privádzača. Na pochybnosti, či výstavba diaľnice resp. jej ostrá prevádzka po dokončení neohrozia funkčnosť cyklotrasy budovanej z eurofondov, odpovedá Fiamová bez zaváhania: „JuRaVa musí byť funkčná počas výstavby diaľničného privádzača – len bude dočasne pretrasovaná – ako aj potom. Nepripúšťam, že by v nejakej fáze bola znefunkčnená. Ministerstvo dopravy a výstavby si bolo pri stavebnom povolení ako aj NDS vedomé tejto podmienky.“

Riešenie ďalších cyklotrás v rámci D4R7

Čierna Voda: V rámci úseku Čierna Voda účastníci konania požadovali vybudovanie lávky ponad Šurský kanál, čo ale bolo zamietnuté. Cyklisti budú po dokončení D4 jazdiť po novej trase, ktorá bude súčasťou cesty III/1082 z Čiernej Vody do Vajnôr.

Rusovce – Most cez Dunaj: Trasa pre cyklistov bude súčasťou mosta nad Dunajom.

Fotogaléria: Cyklotrasy v rámci D4R7

Ján Bednarič, náčrty dopravných riešení: D4R7