Ústretový krok mestskej časti smerom k rodičom škôlkarov, ktorí čakajú na prijatie! Vedenie mestskej časti reaguje na situáciu, ktorú spôsobil dodávateľ stavebných prác na Materskej škole Novohorská. Ten sa ocitol v druhotnej platobnej neschopnosti, na čo dopláca výstavba škôlky časovým sklzom. Rača rieši paralelne situáciu s dodávateľom a zároveň hľadá možnosti, ako pomôcť rodičom, ktorých deti mali počas jesene 2018 nastúpiť do novej škôlky…

Príspevok 80 eur na súkromnú škôlku

Úrad prichádza s riešením, ktoré je už vyskúšané a realizuje sa v iných mestských častiach.  Keďže pôvodne naplánované otvorenie novej materskej školy na Novohorskej sa z objektívnych príčin nezrealizuje, vedenie mestskej časti Rača pripravilo návrh kompenzačných opatrení.

Materská škola Novohorská

Vizualizácie budúcej škôlky na Novohorskej, ktorá bude mať po otvorení kapacitu pre asi 100 detí.

Navrhuje na jedno prihlásené a neprijaté dieťa prispieť formou nenávratného príspevku sumou vo výške 80 € každý mesiac od 1. októbra 2018 až do termínu uvedenia novej MŠ Novohorská do prevádzky.

Príspevok dostanú rodičia detí, ktorí v období do 17. augusta vyjadrili predbežný záujem o MŠ Novohorská, aspoň jeden z nich vrátane dieťaťa má trvalý pobyt v MČ, ku 15. septembru dovŕši vek 3 roky a predložia písomné potvrdenie súkromnej materskej školy o prijatí dieťaťa.

Materiál s návrhom o poskytnutí finančného príspevku na súkromnú škôlku sa bude v najbližších dňoch prerokovávať na pôde školskej komisie a následne ho budú schvaľovať poslanci na septembrovom zasadnutí zastupiteľstva.

Finančne pritom neutrpí obec žiadnu ujmu, keďže sa pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2018 plánovalo so spustením prevádzky materskej školy čo by si vyžadovalo porovnateľné prostriedky na prevádzku.

Dodávateľ sa ocitol v problémoch

Rekonštrukcia budovy bývalého detského sanatória na rohu Novohorskej a Sadmelijskej ulice sa rozbehla na jar po tom, čo na ňu Rača získala dotáciu od vlády a následnú verejnú obchodnú súťaž vyhrala s najnižšou ponukou spoločnosť HESTON, s.r.o. Bratislava.

Škôlka mala začať svoju prevádzku ku koncu roka 2018. Situácia skomplikovala druhotná platobná neschopnosť dodávateľa. Na základe žiadosti MČ Rača schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka dodatok k zmluve s možnosťou priamych platieb priamo subdodávateľom. To umožnilo obnovenie prác na stavbe, ale časový sklz medzitým dosiahol niekoľko týždňov oproti plánu.

Fotogaléria MŠ Novohorská:

MČ Bratislava-Rača, vizualizácie archív