Investor športového komplexu LBG Aréna zaslal redakcii račaweb.sk stanovisko k aktivitám a petíciám, ktoré opakovane podnikajú ľudia z račianskeho BMX klubu s cieľom vytvoriť tlak na volených zástupcov v miestnom či mestskom zastupiteľstve.

Spoločnosť vysvetľuje, prečo požiadala o zmenu uznesenia račianske aj bratislavské mestské zastupiteľstvo a takisto pripomenula neriešený problém, ktorým sú súkromné pozemky pod takmer polovicou BMX dráhy. Tie nemá športový klub s vlastníkom právne vysporiadané a ošetrené. Predstavujú hrozbu tak pre činnosť BMX klubu, ako aj budúci otáznik pre samotného investora LBG Arény.

Kompletné stanovisko LBG Aréna:

Spoločnosť LBG Arena s.r.o. podporuje športovanie mladých ľudí a buduje moderné multifunkčné zariadenia pre športovanie a regeneráciu všetkých  športovcov (aj mladých cyklistov a jazdcov BMX) z Rače a širšej Bratislavy. Zástupcovia LBG Arena s.r.o. podali žiadosť o zmenu uznesenia mestského a miestneho zastupiteľstva z nasledujúcich – rýdzo praktických – dôvodov:

1. Zástupcovia klubu BMX napriek opakovaným výzvam viac ako  5 mesiacov neposkytli potrebnú súčinnosť pri uzatváraní podnájomnej zmluvy ku BMX dráhe a nedodali zástupcom LBG Arena s.r.o.  celkom 5 mesiacov svoje pripomienky ku Podnájomnej zmluve, ktorú sa LBG Arena s.r.o. zaviazala Mestskej časti Rača v čo najkratšom čase s BMX klubom uzavrieť.

2. Analýzou uznesenia Mestského zastupiteľstva dospela LBG Aréna s.r.o. ku záveru, že uznesenie v podobe, v akej je schválené nie je v právnom štáte vykonateľné a realizovateľné bez zásahu do vlastníckych práv tretích osôb, keďže dráha BMX leží na cudzích pozemkoch z viac ako 1/3.

LBG Aréna a BMX

LBG Aréna a BMX

Pozemky, na ktorých BMX dráha leží patria z viac ako 1/3 súkromným spoločnostiam. Tieto spoločnosti nie sú uznesením Mestskej časti ani Magistrátu hl. mesta Bratislava viazané. (viď obrazová príloha a vyznačená červená plocha).

O dôvodoch a skutkovom stave je Mestská časť Rača, odborné komisie Mestskej časti Rača a všetci poslanci mestskej časti aj dotknuté kompetentné osoby dostatočne informovaní.

PS: Iniciátori petície vystúpili aj na zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Poslanci sa dozvedeli, že klub BMX nesúhlasí s podpisom zmluvy pre pozemoček s rozlohou asi 3 metre štvorcové, ktoré údajne znemožňujú zachovať bezpečnosť dojazdu bicyklistov.

Viac čítajte aj tu: Sen naberá kontúry. Pozrite si, aký športový areál sa pripravuje v Rači!

BMX dráha leží na pozemkoch zverených LBG Aréne, ale z veľkej časti aj na súkromných parcelách!

BMX dráha leží na pozemkoch zverených LBG Aréne, ale z veľkej časti aj na súkromných parcelách!

Podoba LBG Arény sa každým dňom detailizuje. Investora už má pripravený projekt EIA pre životné prostredie.

Podoba LBG Arény sa každým dňom detailizuje. Investor už má pripravený projekt EIA pre životné prostredie.

SAR LBG Aréna Rača

Športový areál SAR, Bratislava – Rača. Zadná strana. Vizualizácie: Tomas Cechvala Architects.

SAR LBG Aréna Rača Bratislava

Športový areál SAR, Bratislava – Rača. Zadná strana. Vizualizácie: Tomas Cechvala Architects.

Zdroj: LBG Aréna, úprava: račaweb, foto: archív, LBG Aréna