Račania, ale aj obyvatelia Vajnôr a ďalších okolitých obcí sa ocitli v strede podivnej hry! Jej zásterkou je rekonštrukcia vzletovej a pristávacej dráhy na letisku Milana Rastislava Štefánika. Výsledkom poslednej rošády však môže byť to, že úplne všetky lety z bratislavského letiska budú nasmerované ponad tieto obce! Starosta Peter Pilinský vysvetľuje, v čom je hroziace riziko. Upozorňuje verejnosť na brutálne následky tohto variantu a hľadá spojencov v rámci samosprávy, s ktorými chce naštartovaný proces zvrátiť, kým nebude neskoro…

Čo sa deje na letisku?

Vo februári prišla na mestskú časť Rača žiadosť o stanovisko, v ktorej Letisko M. R. Štefánika deklaruje zámer pristúpiť ku komplexnej rekonštrukcii vzletovej a pristávacej dráhy (VPD) 13-31 smerujúcej na Raču a Malé Karpaty.

Vzhľadom na konfiguráciu dráhového systému letiska je však podľa letiska takáto rekonštrukcia nemožná bez obmedzenia prevádzky až na niekoľko mesiacov. Aby sa prevádzka letiska zachovala v plnej miere, uvažuje letisko nad výstavbou novej dráhy, ktorá má byť paralelná s existujúcou dráhou v smere na Raču vo vzájomnej vzdialenosti 400 metrov a nakoniec utlmením dráhy smerujúcej na Ivanku pri Dunaji.

Všetky prelety nad Račou

„V konečnom dôsledku teda letisko navrhuje zámer vybudovať okrem existujúcej dráhy smerom na Raču ešte jednu paralelnú, inými slovami, všetky lety, ktoré odchádzajú z medzinárodného bratislavského letiska, by vzlietali v smere na Raču, s čím samozrejme kategoricky nesúhlasíme,“ povedal na margo predloženého zámeru starosta Rače Peter Pilinský.

Posledná verzia rekonštrukcie pristávacej a odletovej dráhy na letisku M.R. Štefánika predstavuje pre Raču extrémne ohrozenie hlukom a splodinami.

Račania si už aj v súčasnosti užívajú s lietadlami nad ich hlavami dosť na to, aby sa počet preletov zvýšil na dvojnásobok. Predložený zámer by mal extrémne negatívny dopad na životné prostredie a kvalitu života našich obyvateľov. Nehovoriac o tom, že predložený návrh umiestnenia novej vzletovej a pristávacej dráhy paralelnej s existujúcou 13-31 v osovej vzdialenosti 400 metrov ani nie je v súlade s územným plánom Hlavného mesta SR, ani s Územným plánom regiónu – Bratislavský samosprávny kraj. V oboch územných plánoch je možnosť vybudovania novej dráhy spomínaná len ako územná rezerva. O to viac nás prekvapuje, že tento zámer už podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,“ dodal starosta.

Hľadajú sa spojenci

Starosta Rače a mestský poslanec Peter Pilinský

Podporu svojho postoja, ktorého cieľom je udržanie kvality životného prostredia obyvateľov mestskej časti Bratislava – Rača, bude v najbližších dňoch hľadať u verejnosti, ale aj u mestských a župných poslancov. Takisto sa obráti na súčasného župana a všetkých kandidátoch na tento post v jesenných voľbách do zastupiteľstva BSK.

Letisko M. R. Štefánika pritom už v minulom roku časti oboch dráh v rámci každoročnej údržby rekonštruovalo, pričom na jeseň kvôli oprave dráhy v smere na Ivanku pri Dunaji smerovali všetky lety na Raču.

„Chápeme, že počas potrebných rekonštrukcií treba krátkodobo znášať zníženú kvalitu života. Ale aby sa to stalo konečným riešením a Račania mali trpieť dvojnásobok  vzlietajúcich a pristávajúcich lietadiel priamo nad ich domami, s tým kategoricky nesúhlasíme,“ uzavrel Peter Pilinský.

Rača bude podľa našich informácií v rámci pripomienkového konania trvať na pôvodne avizovanom pláne rekonštrukcie letovej dráhy. Ten rátal počas opravy s dočasnou  dráhou na pozemkoch určených územnou rezervou a následne na obnovení premávky v pôvodnom rozsahu aj na existujúcej dráhe v smere na Ivánku pri Dunaji.

25 690 odletov a pristátí ročne!

Letisko Milana Rastislava Štefánika (BTS) zaznamenáva v posledných rokoch nárast premávky. V minulom roku vybavilo spolu 1 756 808 cestujúcich (pravidelná aj nepravidelná preprava). Celkovo sa z neho v roku 2016 uskutočnilo 25 690 pohybov lietadiel, teda odletov a pristátí, čo predstavuje medziročný nárast o 4 %. Nákladná letecká preprava dosiahla objem 22 895 ton pri náraste o 9 %.

Ak by všetky lety smerovali ponad Raču, znamenalo byt to ročne vyše 27 000 pohybov!

Zdroj: www.raca.sk, úprava: Račaweb.sk, foto: MÚ Rača