BRATISLAVA – Spoločnosť Lidl Slovenská republika odovzdala žiakom dvoch základných škôl v bratislavskej Rači – Základnej školy Jána Amosa KomenskéhoZákladnej školy Tbiliskášportové a pedagogické potreby v hodnote po 3000 eur. Obchodný reťazec takýmto spôsobom podporil študentov škôl v blízkosti svojej 122. predajne na Slovensku, ktorá sa nachádza na Peknej ceste v Bratislave.

„Veľmi radi sme takýmto spôsobom podporili dve základné školy v bratislavskej Rači. Pedagógovia si v rámci sumy 3000 eur vybrali športové a vzdelávacie pomôcky, ktoré najviac potrebujú. Veríme, že toto vybavenie pomôže zlepšiť školské i mimoškolské aktivity žiakov,“ povedal Tomáš Bezák, hovorca spoločnosti Lidl.

Do podpory račianskych žiakov sa zapojili všetci, ktorí 7. októbra 2013 v novootvorenej predajni nakúpili za aspoň 10 €. Lidl venoval za každý takýto nákup 50 centov na podporu Základnej školy Jána Amosa Komenského a Základnej školy Tbiliská. Celkom sa tak podarilo získať 841 eur, čo by pre každú z vybraných škôl znamenalo 420,5 €. Spoločnosť Lidl sa rozhodla túto sumu navýšiť a spomenutým základným školám venovala po 3000 eur.

Spoločnosť Lidl Slovenská republika odovzdala žiakom ZŠ Jána Amosa Komenského 3000 eur na športové a pedagogické potreby.

Spoločnosť Lidl Slovenská republika odovzdala žiakom ZŠ Jána Amosa Komenského 3000 eur na športové a pedagogické potreby.

Do podpory račianskych žiakov sa zapojili všetci, ktorí 7. októbra 2013 v novootvorenej predajni nakúpili za aspoň 10 €. Na fotografii Tomáš Bezák pri odovzdávaní poukazu na ZŠ Tbiliská.

Do podpory račianskych žiakov sa zapojili všetci, ktorí 7. októbra 2013 v novootvorenej predajni nakúpili za aspoň 10 €. Na fotografii Tomáš Bezák pri odovzdávaní poukazu na ZŠ Tbiliská.

Tomáš Bezák
PR a Tlačový hovorca spoločnosti Lidl
email: tomas.bezak@lidl.sk