Popularita malých pivovarov vo svete, ale aj na Slovensku rastie. Predstavujú alternatívu ku pivám globálnych značiek a často sú súčasťou lokálnej gastronómie. Najnovšie podľa údajov z úradnej tabule Miestneho úradu Bratislava – Rača požiadal stavebník o vydanie stanoviska ku zámeru výstavby malého pivovaru.

Stavebník Peter Hudák a Kristína Hudáková z Bratislavy podali 1. júla 2015 žiadosť na vydanie zlúčeného územného a stavebného povolenia pre stavbu „Pivovar“.

Stavebník chce vybudovať malý pivovar v lokalite Žabí majer na území mestskej časti Bratislava - Rača.

Stavebník chce vybudovať malý pivovar v lokalite Žabí majer na území mestskej časti Bratislava – Rača.

Nebytovú budovu s účelom výrobná služba malého rozsahu a so zastavanou plochou 60,27 m2 chcú umiestniť na  pozemku 6192/185 v lokalite Žabí majer.

„Objekt bude pozostávať z jedného nadzemného podlažia a hlavný vstup bude orientovaný k verejnej komunikácii, z ktorej sú napojené spevnené plochy cez existujúci vjazd na pozemok. Novovytvorené miestnosti budú slúžiť pre výrobnú službu malého rozsahu – výroba piva v malom množstve, maximálne 3600 l/mesiac,“ uvádza sa v žiadosti stavebníkov.

Celý text zámeru si môžete pozrieť tu: Žiadosť na vydanie zlúčeného územného a stavebného povolenia pre stavbu „Pivovar“

Podľa textu zámeru teda nepôjde o reštauračné zariadenie či predajňu pre koncových zákazníkov, ale len o výrobný priestor, z ktorého sa bude produkt ďalej distribuovať odberateľom a zákazníkom z oblasti gastronómie či obchodu.

V minulosti už pravdepodobne Rača pivovar mala. Svedčia o tom archívne dokumenty z roku 1768, podľa ktorých sa v súpise obyvateľov spomína aj jeden pivovarník – Ján Hillyradt.

Viac o téme aj tu: V roku 1768 sa v Rači varilo pivo! Čo ešte odhalil dokument z archívu?

Zdroj: MÚ Rača, mapka: Google Maps