Žiadosť na vydanie zlúčeného územného a stavebného povolenia pre stavbu „Pivovar“