Nedostatočná kapacita materských škôl spôsobuje obrovské vrásky rodičom takmer v každej mestskej časti Bratislavy. Najmä matky, ktoré sa po rodičovskej dovolenke plánujú vrátiť do zamestnania, no nemajú kde umiestniť svoju ratolesť, sú často zúfalé.

Každé druhé dieťa!

Demografická krivka má momentálne výkyvy smerom hore – materské školy však nepribúdajú. Ako riešia tento deficit bratislavské mestské časti? V článku z 9. mája 2015 sa na to pýtal denník Nový Čas. Situácia sa rokmi nezlepšuje – skôr naopak. V priemere každá druhá žiadosť o zaradenie dieťaťa do materskej školy dostane zamietavú odpoveď. Ako sú na tom jednotlivé mestské časti?

Materské školy v Bratislave: Počet umiestnených detí v školskom roku 2015/16

Materské školy v Bratislave: Počet umiestnených detí v školskom roku 2015/16

Rača patrí k tým lepším

Najhoršie sú na tom v Novom Meste, kde je pomer prijatých a neprijatých detí najpriepastnejší, uvádza Nový Čas na základe tabuľky z údajov od jednotlivých obcí. Rača je na tom v porovnaní s inými relatívne dobre, keď uspokojila takmer 60 percent percent všetkých žiadostí a patrí medzi 5 najlepších mestských častí pri posudzovaní kritéria umiestňovania škôlkarov.

Materské školy v Bratislave: Počet umiestnených detí v školskom roku 2015/16

Materské školy v Bratislave: Počet umiestnených detí v školskom roku 2015/16

Každá mestská časť má pritom vlastné kritériá umiestňovania detí, rozhodujúce však je, koľko rodičov ostane po procese určovania obsadenia na ďalší školský rok neuspokojených.

Uspokojenie požiadaviek rodičov nie je len vecou ich želania, ale predovšetkým ekonomických možností,“ povedala Zuzana Cervenáková zo sekretariátu rusovského starostu.

Pomoc štátu

Materská škola Barónka, Bratislava - Rača

Materská škola Barónka, Bratislava – Rača

Obce nemajú finančné možnosti postaviť nové budovy. Investičné, ako aj prevádzkové náklady sú príliš vysoké. Ministerstvo školstva najnovšie vyčlenilo 10 miliónov eur a pomôže 113 samosprávam z celého Slovenska vrátane 11 z Bratislavy.

Medzi úspešnými uchádzačmi je aj Rača, ktorá uspela s projektom nadstavby a rozšírenia kapacít v prípade Materskej školy na Barónke.

Viac o téme aj tu: Rača uspela s projektom za 110 000 eur

Zdroj: Račaweb, Nový Čas, tabuľka: Račaweb