Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM) zverejnil výsledky Maturity 2014. Uvádza v ňom výsledky jednotlivých stredný škôl v pôsobnostiach rôznych inštitúcií a vypočítal aj priemerné hodnoty. Vďaka nim je možné porovnať, ako uspeli žiaci Gymnázia na Hubeného, ale aj iných stredných odborných škôl s maturitou na území Mestskej časti Bratislava – Rača.

Výsledky Maturita 2014

Slovenský jazyk (SJ)
Národný priemer: 62,6 %
Testovaných žiakov v republike: 47 447

Gymnázium Hubeného
95 testovaných žiakov
1 žiak so zdravotným znevýhodnením
2,5 priemerná známka školy v danom predmete
78,0 % priemerná úspešnosť školy v testovaní v danom predmete
+ 15,4 rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru
0,829 vecná signifikancia rozdielu priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v danom predmete ako miera tohto rozdielu
93,9 % percentil školy v danom predmete

Matematika
Národný priemer: 54,4 %
Testovaných žiakov v republike: 7 205

Gymnázium Hubeného
29  testovaných žiakov
0  žiakov so zdravotným znevýhodnením
1,9 priemerná známka školy v danom predmete
67,8 % priemerná úspešnosť školy v testovaní v danom predmete
+ 13,4 rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru
0,814 vecná signifikancia rozdielu priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v danom predmete ako miera tohto rozdielu
88,0 % percentil školy v danom predmete

Anglický jazyk 2
Národný priemer: 61,5 %
Testovaných žiakov v republike: 14 205

Gymnázium Hubeného
77 testovaných žiakov
1 žiak so zdravotným znevýhodnením
2,5 priemerná známka školy v danom predmete
64,0 % priemerná úspešnosť školy v testovaní v danom predmete
+ 2,5 rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru
0,163 vecná signifikancia rozdielu priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v danom predmete ako miera tohto rozdielu
50,3 % percentil školy v danom predmete

Zdroj: NÚCEM, kompletné výsledky škôl tu.

Celoslovenské výsledky v jednotlivých predmetoch

Celoslovenské výsledky v jednotlivých predmetoch. V hornom riadku sú predmety v poradí: Slovenský jazyk a literatúra, Maďarský jazyk, Slovenský jazyk a slovenská literatúra, Ukrajinský jazyk, Matematika, Anglický jazyk 1 a 2, Nemecký jazyk 1 a 2, Ruský jazyk 1 a 2, Francúzsky jazyk 1 a 2, Španielsky jazyk 1 a 2, Taliansky jazyk 1 a 2.

Vysvetlivky:
NM – počet testovaných žiakov z danej školy,
N – počet žiakov testovaných z daného predmetu,
N/ZZ – počet žiakov so zdravotným znevýhodnením testovaných z daného predmetu,
PZŠ – priemerná známka školy v danom predmete,
PÚŠ – priemerná úspešnosť školy v testovaní v danom predmete (hodnoty sú uvedené v %),
RNP – rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v danom predmete,
Sig. –     – vecná signifikancia rozdielu priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v danom predmete ako miera tohto rozdielu
PŠ – percentil školy v danom premete (hodnoty sú uvedené v %)

Gymnázium Hubeného, Bratislava

Gymnázium Hubeného, Bratislava

Gymnázium Hubeného, Bratislava

SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava

SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava

SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, Bratislava

SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava

SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava

SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava

SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava

SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava

SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava

SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava

SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava

SOŠ polygrafgická, Račianska 190, Bratislava

SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava

SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava

 Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava

Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava

Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava