Ivo Nesrovnal predkladá mesiac pred voľbami do zastupiteľstva materiál, ktorý obsahuje 55 zmien a doplnkov územného plánu. K takému postupu má jeho protikandidát Matúš Vallo niekoľko závažných výhrad. Mesto podľa neho sleduje záujmy developerov a nie Bratislavčanov, návrh prichádza tesne tesne pred voľbami, ktoré pripomínajú predvolebný výpredaj a zmeny sa navrhujú bez toho, aby mesto poznalo ich dopady na infraštruktúru, dopravu a demografiu lokalít.

Starosta Rače a mestský poslanec Peter Pilinský, kandidát na primátora Matúš Vallo

Návrh sa rozhodol odmietnuť aj starosta Rače a mestský poslanec Peter Pilinský: “Takúto zmenu v Územnom pláne Hlavného mesta rozhodne nepodporím, nakoľko takáto masívna zmena by mala katastrofálny vplyv okrem samotných Vajnor aj na našu mestskú časť,” ubezpečil Račanov.

Neskôr poskytol aj informáciu priamo zo zasadnutia Územnoplánovacej komisie: “V stredu na zasadnutí Územnoplánovacej komisie sme ako mestskí poslanci prijali uznesenie tento návrh Zmien a doplnkov neschváliť a požiadali sme primátora, aby ho do konca tohto volebného obdobia už ani na mestské zastupiteľstvo nepredkladal.”

Príklady lokalít, kde sa má povoliť ďalšia výstavba:

Vajnory – Vajnorské letisko – mení sa územie vedené za rekreačným účelom na rozvojové územie so zástavbou

Podunajské Biskupice – územie južne od Vodného zdroja pri ulici Odeská – mení sa zo zelene na rozvojové územie.

Podunajské Biskupice – areál Hydrostav – Helios a areál firmy GEOS – dochádza k zmene územia na viacpodlažnú zástavbu a rozvoj.

Nové Mesto – lokalita, kde boli bývalé mlyny a pekárne na Račianskej ulici sa mení na rozvojové územie s najnižšou mierou regulácie M, čo umožňuje výškovú zástavbu.

Nové Mesto – Towercom, neďaleko križovatky Rožňavskej a Vajnorskej – mení sa z stabilizovaného územia na územie na rozvojové územie obchodu a služieb.

Mlynské nivy – dochádza v západnej časti k zmene územia na rozvojové s reguláciou M, čo znamená aj možnosť na výstavbu ďalších výškových budov v tejto lokalite.

Dúbravka – Veľká lúka pri Technickom skle – sa mení na rozvojové územie

Záhorská Bystrica – lokalita Pod cintorínom a Františkov majer, taktiež sa znížuje miera regulácie a menia sa na rozvojové územia.

Petržalka – Janíkovské pole – ďalšie rozširovanie Slnečníc, mení sa územie s funkciou šport a telovýchova na rozvojové územie vhodné pre výstavbu.

Čunovo – ďalšie 3 lokality, ktoré sa menia na lokality s možnou zástavbou, určené k rozvoju.

Lokalita Dlhá ulica – Záhrady, lokalita CO skladu a areál poľnohospodárskeho družstva.

Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu Bratislavy 04 majú dostať na stôl poslanci už v priebehu septembra 2018!

Viac o téme aj tu: Boj proti výstavbe na letisku Vajnory vrcholí