Výstavba plánovaného diaľničného obchvatu Bratislavy D4 a s ním súvisiacej rýchlostnej komunikácie R7 sa dotkne aj oblasti na rozhraní Rače, Vajnôr a Svätého Jura.  Na hranici týchto troch katastrov vyrastie Mimoúrovňová križovatka Rača (MUK), ako aj príslušné napojenia nových či existujúcich komunikácií.

Plánovaná trasa obchádzky na cyklotrase JuRaVa počas budovania privádzača ako súčasti obchvatu D4R7.

Konzorcium D4R7 Construction musí ešte pred začiatkom výstavby križovatky vybudovať plnohodnotnú náhradnú trasu (na mapke vyznačená prerušovanou modrou čiarou) cez vinohrady.  Ani po dokončení a otvorení križovatky nebude JuRaVa zrušená, ale sa z náhradnej trasy presunie na nové úseky, ktoré budú súčasťou mimoúrovňovej križovatky, pričom aj náhradná trasa ostane cyklistom naďalej k dispozícii.

Najskôr obchádzka, potom výstavba

„D4R7 má v stavebnom povolení podmienku vybudovania preložky Malokarpatsko – šúrskej cyklotrasy JuRaVa. Až následne môže začať s výstavbou MUK Rača. Zverejnenú trasu sme im odobrili, celú sme ju prešli a dohodli nevyhnutné stavebné úpravy. Trasovanie odobril aj dopravný inšpektor,“ povedala pre spravodaj Račan Mária Fiamová zo Sv. Jura, ktorá bola súčasťou rokovaní, keďže sa stavba MUK nachádza v katastri Vajnôr a Sv. Jura.

Náhradná trasa na JuRaVa z asfaltovej drte sa už buduje.

Aj po dokončení privádzača a nového úseku cyklotrasy JuRaVa ostane obchádzková trasa naďalej k dispozícii cyklistom či vinohradníkom.

Podľa Fiamovej sú už v ich katastri vybavené všetky povolenia a súhlasy s rekonštrukciou. „Po našich pozemkoch – vinohradníckych cestách – budú povinní robiť povrch z asfaltovej drte. Kvalita cesty sa teda oproti súčasnému stavu vysoko zvýši. Mne osobne sa nové trasovanie páči, i keď pre kopcovitejší terén nebude také jednoduché pre rodiny s deťmi. Ale za ten výhľad to bude stáť,“ vraví na margo budovania náhradnej trasy, ktorej realizácia sa už začala, o čom svedčia fotografie zverejnené zdužením JuRaVa.

Nový úsek JuRaVa bude súčasťou privádzača

Neskôr po dokončení mimoúrovňovej križovatky bude samotná JuRaVa trvalo riešená ako súčasť privádzača.

Na pochybnosti, či výstavba diaľnice resp. jej ostrá prevádzka po dokončení neohrozia funkčnosť cyklotrasy budovanej z eurofondov, odpovedá Fiamová bez zaváhania: „JuRaVa musí byť funkčná počas výstavby diaľničného privádzača – len bude dočasne pretrasovaná – ako aj potom. Nepripúšťam, že by v nejakej fáze bola znefunkčnená. Ministerstvo dopravy a výstavby si bolo pri stavebnom povolení ako aj NDS vedomé tejto podmienky.“

Riešenie cykolotrasy JuRaVa po dokončení privádzača na D4R7.

Unikátna JuRaVa

Cyklotrasa JuRaVa je spoločným dielom troch partnerov – mesta Svätý Jur a mestských častí Rača a Vajnory. Vybudovaná bola v roku 2014, pričom združenie na jej výstavbu získalo aj zdroje z eurofondov. Spolu so značenými úsekmi ciest má dĺžku 27 kilometrov. Postupne sa k nej pridávajú ďalšie rozšírenia smerom na Ivanku pri Dunaji či Bernolákovo.

Cykloodpočívadlo pri Pustom kostolíku na trase JuRaVa.

Pokračovanie cyklotrasy JuRaVa smerom na Ivanku pri Bratislave sa už tiež realizuje,

Viac aj tu: Reportáž z otvorenia cyklotrasy JuRaVa

Račan, foto: D4R7, archív