Na Detvianskej otvorila Rača v piatok 14. februára 2014 prvú sociálnu výdajňu v obci. Mestská časť Bratislava – Rača sa tak pripojila k ďalším mestským častiam, ktoré prevádzkujú výdajňu pre sociálne slabých obyvateľov.

Na Detvianskej otvorila Rača sociálnu výdajňu

Na Detvianskej otvorila Rača sociálnu výdajňu

O prvú sociálnu dávku prejavilo záujem hneď v prvých minútach po otvorení vyše 20 Račanov. Predpoklad pre prevzatie dávky je splnenie podmienky (občan v hmotnej núdzi, alebo poberateľ dôchodku nepresahujúceho 300 €. Žiadateľ musí mať trvalý pobyt na území Rače).

Ďalší záujemcovia o pomoc sa môžu registrovať buď v ten deň otvorenia (dnes do 15.00 hod. – priamo na mieste), alebo aj v iné dni na sociálnom oddelení miestneho úradu, Kubačova 21. Registračný formulár je umiestnený aj TU.

Otvorenie sociálnej výdajne v Rači sponzorsky podporila spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s. a Billa s.r.o.

Fotogaléria: