Do siedmich materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Rača bolo na školský rok 2015/2016 podaných 362 prihlášok. Z nich sa podarilo umiestniť 223 detí, čo predstavuje 62% z celkového počtu prihlášok.

Materská škola Gelnická Rača

Materská škola Gelnická Rača bude maž po obnove zvýšenú kapacitu pre vytvorenie nových tried

„Každá škôlka môže prijať len toľko detí, koľko z nej v danom roku odíde do školy. Z MŠ Barónka napríklad nastúpi budúci rok do školy len 7 detí, riaditeľka teda môže prijať len tento počet na budúci školský rok. Výnimkou je tento rok MŠ Gelnická, kde sa vďaka rekonštrukcii škôlky zvýši kapacita o dve triedy, teda škôlka prijme o približne 40 detí viac,“ povedala vedúca Školského úradu v Rači Angelika Bezděková.

Prijímanie je kompetencia riaditeľky

„Prvoradou povinnosťou vyplývajúcou zo zákona je umiestniť predškolákov a následne deti s odloženým a dodatočne odloženým nástupom do školy,“ dodala Bezděková s tým, že materské školy v Rači sú samostatnými právnymi subjektami a o prijímaní detí rozhodujú výlučne riaditeľky škôlok. Tie následne prihliadajú na trvalý pobyt rodičov dieťaťa, či je rodič samoživiteľ alebo či do škôlky chodí starší súrodenec dieťaťa.

Nárast počtu miest bude pokračovať

V mestskej časti Bratislava – Rača sa počet prijatých detí do materských škôl oproti minulému roku zvýšil o 18 detí a je predpoklad, že v ďalších rokoch bude počet umiestnených detí ďalej stúpať. Rača totiž po rekonštrukcii MŠ Gelnická pokračuje v rozširovaní kapacít ďalších škôlok.

Konečný počet prijatých detí na rok 2015/2016 sa ešte môže sčasti zmeniť vzhľadom na možné odklady budúcich prvákov, ktoré budú definitívne známe až do 30. mája.

Obnovená Materská škola na Plickovej ulici

Obnovená Materská škola na Plickovej ulici

Zdroj: Eva Miklánková, MÚ Rača, úprava: račaweb.sk, foto: račaweb