RAČA – Viacerí sympatizanti vyjadrili ochotu venovať časť svojich daní na verejnoprospešné a dobrovoľnícke aktivity Račianskeho spolku, ako sú napríklad revitalizácia Obecnej záhrady, podpora vinárskych a vinohradníckych tradícií (Festival frankovky modrej, vinohradnícky chodník) či ochrana životného prostredia.

Občianske združenie Račiansky spolok

Občianske združenie Račiansky spolok

Občianske združenie Račiansky spolok týmto oznamuje, že splnilo podmienky na zaradenie do zoznamu prijímateľov 2 % z daní z príjmov za rok 2013. Registrácia nie je jednoduchý proces.

Štatutár spolku musel notárovi predložiť rozhodnutie o registrácii vrátane IČO, potvrdenie z daňového úradu o vyrovnaní daňovej povinnosti, potvrdenie zo sociálnej poisťovne o tom, že nie sú nedoplatky na povinnom poistnom a mnohé ďalšie.

Výsledkom je spísanie verejnej listiny – notárskej zápisnice o splnení podmienok pre zápis do Notárskeho centrálneho registra právnických osôb – prijímateľov 2% z daní za rok 2013. Záznam o registrácii OZ Račiansky spolok a identifikačné údaje nájdete tu, kompletný zoznam prijímateľov 2% bude oficiálne zverejnený v polovici januára 2014.

Spoliehame sa na spoluúčasť Račanov, preto sme sa medzi prijímateľov registrovali. Dve percentná z vašich daní, ktoré by inak skončili v štátnom rozpočte, nám pomôžu zlepšiť život a prostredie v našej obci,“ komentoval schválenie registrácie predseda spolku Robert Witkovský.

„Získané prostriedky chceme použiť najmä na výzvy, ktoré nás čakajú v roku 2014 v rámci znovuotvorenia Obecnej záhrady. Ide o výrobu a osadenie záhradného mobiliáru, hracie či oddychové prvky, ale aj dokončenie záhradníckych prác a bezbariérového schodiska,“ dodal.

O tom, ako môžete aj vy poukázať 2 percentá z vašich daní spolku a na aké projekty následne získané prostriedky použijeme vás budeme podrobne informovať.

Štatút a aktivity Račianskeho spolku si môžete prezrieť tu.

Fotogaléria aktivít OZ Račiansky spolok: