RAČA – Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva boli predložené návrhy občanov na udelenie ocenenia Račianske srdce za rok 2013. zastupiteľstvo odsúhlasilo všetky navrhované osobnosti – sú nimi Ľudmila Kiselková (cvičiteľka z Východného), Ján Lipiansky (hokejista, dnes tréner), Peter Khandl (dlhoročný bezplatný darca krvi), Marián Šereda (stolnotenisový tréner a funkcionár), Bartolomej Rusina (atletický tréner a funkcionár).

Slávnostné odovzdávanie ocenenia ,,Račianske srdce“ za rok 2013 sa bude konať v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, Bratislava – Rača 17. marca 2014 o 18,00 hod.

Ľudmila Kiselková – pred desiatimi rokmi prevzala vedenie krúžku „Spolok cvičenia žien“ na Rendezi (Východnom) v mestskej časti Bratislava – Rača v priestoroch KS Impulz, systémom pondelok – štvrtok – vekovo vhodného od 18 až po neskorý seniorsky vek.. Je cvičiteľkou od samého začiatku cvičenia, kde má odborne vypracovanú cielenú metodiku cvikových zostáv, vhodný výber zostáv s následnými záverečnými uvoľňovacími relaxačnými cvikmi. Pri cvičení má danosti uplatňovať individuálny prístup k cvičiacim ženám, k ich zdravotnému stavu a najmä jej schopnosti vytvárať v kolektíve pohodovú ľudskú atmosféru, čoho výsledkom je dlhoročná skvelá partia ľudí, vzácne priebežne obohacovaná novými členkami cvičeniek z obyvateľov Rendezu (Východného).

Všetky tieto aktivity vykonáva pani Ing. Ľudmila Kiselková od začiatku fungovania cvičenia zdarma, bez nároku na finančnú odmenu, kde ocenením pre ňu podľa nej, je stále úspešne fungujúca tradícia cvičenia žien na Rendezi, kde sa vytvorili dobré medziľudské a priateľské vzťahy (cca 26-30 žien). Nominácia bola daná za jej výrazný osobný prínos, za vytváranie dobrých medziľudských vzťahov, za zlepšovanie kvality života ľudí v športovo spoločenskej oblasti na Rendezi, za umožnenie vhodného vypĺňania osobného voľného času obyvateľov na Rendezi (Východnom).

Ján Lipiansky ukončil v lete 2013 kariéru tam, kde ju začal - v Slovane Bratislava.

Ján Lipiansky ukončil v lete 2013 kariéru tam, kde ju začal – v Slovane Bratislava.

Ján Lipiansky – vyrastal a dodnes žije v Rači s celou rodinou. V lete 2013 ukončil aktívnu hráčsku kariéru ako hokejista, následne sa stal asistentom trénera v HC Slovan Bratislava, ktorý reprezentuje Slovensko v nadnárodnej súťaži Kontinentálna hokejová liga.

Seniorskú kariéru začal už vo veku 18 rokov v klube Slovan Bratislava, v roku 1994 ho draftoval do NHL klub Philadelphia Flyers. Postupne pôsobil aj v ďalších kluboch v zahraničí. Od roku 2008 hrával opäť za  Slovan Bratislava. Počas kariéry reprezentoval reprezentačný výber ČSFR (juniorské MS 1992), ale hral aj za národný tím Slovenska na MS v rokoch 1994 a 1999.

Zapája sa do verejného života, v minulosti ochotne prijal pozvanie na akcie s deťmi či mladými športovcami. Počas celej športovej kariéry bol príkladom pracovitosti, húževnatosti a najmä fair play.

Peter Khandl – dlhoročný bezplatný darca krvi a držiteľom najvyššieho ocenenia pre darcov krvi – medaily prof. Kňazovického. Krv bezplatne daroval 115x.

Marián Šereda – dlhoročne sa venuje stolnotenisovému klubu ŠK MOSTEX Rača je hlavným organizátorom najväčšieho športového podujatia v Rači – SLOVAK CADET Open, čo sú medzinárodné majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise, na ktorom, sa každoročne zúčastňujú mladí stolní tenisti do 15 rokov z viac ako dvadsiatich svetových krajín.

Bartolomej Rusina – počas mladosti sa venoval rôznym druhom športu. Nakoniec zvíťazila atletika a tej ostal verný až do súčasnosti. Je významný atletický funkcionár, tréner (trénoval čsl. a slovenských reprezentantov). Ústredný rozhodca, kde pôsobí aj v súčasnosti a zúčastňuje sa športových podujatí, na ktorých odovzdáva svoje skúsenosti mládeži. Bývalý vysokoškolský telovýchovný pedagóg FTVŠ UK Bratislava, autor viacerých odborných publikácii. Držiteľ verejného uznania „Za zásluhy a rozvoj čs. telesnej výchovy I. stupňa“ a má titul „Vzorný tréner“.