Prvýkrát po novembrových komunálnych voľbách zasadlo v stredu 10. decembra zastupiteľstvo Miestnej časti Bratislava – Rača, ktoré malo slávnostný charakter. Zasadnutie v Rači otvoril staronový starosta Peter Pilinský príhovorom, v ktorom vyjadril spokojnosť s novým zložením zastupiteľstva a obrátil sa aj na poslancov s osobným želaním.

„Keďže je už po voľbách, verím, že s poslancami budeme konštruktívne spolupracovať v prospech našich obyvateľov a nebudeme pokračovať v konfrontačnej atmosfére, v ktorej sa posledné mesiace nieslo celé predvolebné obdobie. Budem rád, keď budeme mať spoločné ciele a budeme za ne bojovať ako jeden tím,“ povedal Peter Pilinský.

Medzi pätnástimi račianskymi poslancami je osem z predchádzajúceho volebného obdobia a sedem nových tvárí. Celkovo sa poslanecký zbor skladá zo 4 žien a 11 mužov. Okrem starostovského a poslaneckého sľubu sa dnes ustanovilo zloženie odborných komisií a ich predsedov, ktorým už nič nebráni v tom, aby začali pracovať na vytvorení rozpočtu na budúci rok. Rokovalo sa aj o plate starostu, ktorý sa oproti minulému volebnému obdobiu nezmenil.

Fotogaléria:

Nové zloženie jednotlivých odborných komisií

Komisia mandátová: JUDr. Juraj Madzin (predseda), Mgr. Michal Drotován, Ing. Róbert Pajdlhauser

Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy: Ing. arch. Milan Andraš (predseda), PhD., Dagmar Gelingerová, Mgr. Rastislav Žitný, Miloš Máťuš, Ing. Peter Pálka, Bc. Mário Khandl, Ing. Milada Dobrotková, MPH, Mgr. Rudolf Ivičič, JUDr. Juraj Madzin, Cyril Sekerka, Ing. Róbert Pajdlhauser, Mgr. Michal Drotován, Mgr. Monika Luknárová

Komisia finančná a majetková: Ing. Miloslav Jošt (predseda), Bc. Mário Khandl, Ing. Milada Dobrotková, MPH, Mgr. Rastislav Žitný, Ing. Róbert Pajdlhauser, Dagmar Gelingerová

Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová (predseda) , Miloš Máťuš, Bc. Mário Khandl, Ing. Róbert Pajdlhauser, JUDr. Juraj Madzin, Cyril Sekerka, Mgr. Michal Drotován, Mgr. Monika Luknárová, Ing. Miloslav Jošt, Ing. Peter Pálka

Komisia sociálna a bytová: Ing. Milada Dobrotková (predseda), MPH, Dagmar Gelingerová, Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, Mgr. Monika Luknárová, Mgr. Rudolf Ivičič

Na zastupiteľstve sastanovili termíny, kedy sa v roku 2015 budú konať  zasadnutia poslancov, miestnej rady a tiež pravidelné stretnutia poslancov s obyvateľmi mestskej časti Rača. Zriadila sa aj Komisia pre vytvorenie koncepcie rámcovej spolupráce MČ Bratislava – Rača, FK Rača a OZ Kengura pre rozvoj račianskeho futbalu.

Ďalšie zasadnutie račianskych poslancov bude 10. februára 2015, na ktorom sa bude hlasovať za nové zloženie Rady a tiež vicestarostu MČ Rača, na ktorého vymenovanie má starosta nárok 60 dní od prvého ustanovujúceho zastupiteľstva.

Zdroj: Eva Miklánková, MÚ Rača, www.raca.sk